Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 38

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 38

Strona 38 z 136

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. IT, PT: Wymóg stałego pobytu. BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. DK: Zezwolenie dla uprawnionych agentów nieruchomości może ograniczać zakres działalności. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. DK: Uprawnieni i nieuprawnieni agenci nieruchomości: Wymóg stałego pobytu, jeżeli nie zostanie on zniesiony przez Duńską Agencję Handlu i Spółek. IT, PT: Wymóg stałego pobytu.


PL

b)

Usługi świadczone w oparciu o stawkę lub na zlecenie (np. wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami itp.) (CPC 822)

1) 2) 3)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. ES: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych.

1) 2) 3)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. DK: Uprawnieni agenci nieruchomości: Wymóg stałego pobytu, jeżeli nie zostanie on zniesiony przez Duńską Agencję Handlu i Spółek. Nieuprawnieni agenci nieruchomości: Wymóg stałego pobytu, jeżeli nie zostanie on zniesiony przez Duńską Agencję Handlu i Spółek.

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

E. a)

Usługi wynajmu i dzierżawy bez załogi W odniesieniu do statków (CPC 83103) 1) 2) 3) FR: Czarterowanie wszystkich statków podlega uprzedniemu zgłoszeniu. BG, CY, HU, MT, PL, RO: Bez ograniczeń. BG, CY, MT, PL, RO: Bez ograniczeń. FR: Czarterowanie wszystkich statków podlega uprzedniemu zgłoszeniu. BG, CY, MT, PL, RO: Bez ograniczeń. FR: Czarterowanie wszystkich statków podlega uprzedniemu zgłoszeniu. SE: W celu żeglowania pod szwedzką banderą, w przypadku udziału podmiotów zagranicznych we własności statku, konieczne jest wykazanie przewagi szwedzkich podmiotów gospodarczych. LT: Statki muszą stanowić własność litewskich osób fizycznych lub spółek ustanowionych na terytorium Litwy. 1) 2) 3) BG, CY, MT, PL, RO: Bez ograniczeń. BG, CY, MT, PL, RO: Bez ograniczeń. BG, CY, MT, PL, RO: Bez ograniczeń.

L 251/55

L 251/56

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CY, MT, PL, RO: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Środki transportu lotniczego używane przez przewoźników lotniczych Wspólnoty muszą być zarejestrowane w państwie członkowskim wydającym licencję przewoźnika lotniczego lub w innymi miejscu we Wspólnocie. Możliwe jest zezwolenie na odstępstwa w przypadku krótkoterminowych umów dzierżawy/najmu lub w wyjątkowych okolicznościach. BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.