Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 40

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 40

Strona 40 z 136

EE, HU, LV, LT: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV, LT: Bez ograniczeń. EE, HU, LV, LT: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV, LT: Bez ograniczeń. EE, HU, LV, LT: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV, LT: Bez ograniczeń. EE, HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. LV, LT: Brak. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, EE, HU, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących warunków: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń.


e)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Usługi wynajmu z załogą Wynajem statków z załogą (CPC 7213, 7223)

1) 2) 3) 4)

FR: Czarterowanie wszystkich statków podlega uprzedniemu zgłoszeniu. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: Bez ograniczeń. FR: Czarterowanie wszystkich statków podlega uprzedniemu zgłoszeniu. AT, BG, CY, EE, HU, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. FR: Czarterowanie wszystkich statków podlega uprzedniemu zgłoszeniu. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SK, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących warunków: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń.

1) 2) 3) 4)

L 251/57

L 251/58

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 1) 2) 3) 4) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących warunków: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) 4) AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących warunków: BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez ograniczeń.

Wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą (CPC 7124)

PL

F.

Inne usługi związane z działalnością gospodarczą

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

a)

Usługi reklamowe Usługi reklamowe (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, PL, SI: CPC 871; BG: CPC 871, z wyjątkiem reklamy alkoholu, napojów alkoholowych, leków, tytoniu i wyrobów tytoniowych; PL: CPC 871, z wyjątkiem reklamy wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, produktów farmaceutycznych. SI: CPC 8711 (*) i 8712 (*), z wyjątkiem reklamy z zastosowaniem bezpośrednich przesyłek pocztowych, reklamy na otwartej przestrzeni oraz z wyłączeniem towarów podlegających zezwoleniu na przywóz i z wyłączeniem produktów farmaceutycznych)

1) 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

1) 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(*)

Wskazuje, że określona usługa stanowi jedynie część całkowitego zakresu usług, objętych porozumieniem w zakresie CPC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.