Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 41

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 41

Strona 41 z 136

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: Odpowiednie kwalifikacje oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe. IT, UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. EL: Odpowiednie kwalifikacje oraz pięcioletnie doświadczenie zawodowe. 1) 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) 2) 3) Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, UK: Bez ograniczeń, z wyjątkiem kierowników i starszych konsultantów, w przypadku których wymagane jest wykształcenie wyższe i trzyletnie doświadczenie zawodowe. BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. EE, LV: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu w odniesieniu do pracowników, na podstawie którego muszą posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej. SE: Wyższe wykształcenie oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. IT, UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).


PL

b)

Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej (CPC 864)

1) 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

c)

Usługi doradztwa w zakresie ogólnych zagadnień zarządzania (CPC 865)

1) 2) 3) Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

L 251/59

L 251/60

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi związane z doradztwem w zakresie zarządzania (CPC 866) 1) 2) 3) BG, HU: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, HU: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii). Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, UK: Bez ograniczeń, z wyjątkiem kierowników i starszych konsultantów, w przypadku których wymagane jest wykształcenie wyższe i trzyletnie doświadczenie zawodowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.