Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 42

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 42

Strona 42 z 136

EE, LV: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu w odniesieniu do pracowników, na podstawie którego muszą posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej. BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. SE: Wyższe wykształcenie oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. IT, UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. 1) IT: Bez ograniczeń. dla zawodu biologa i analityka chemicznego. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez ograniczeń. 2) CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) BG, HU: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, HU: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii). Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).


d)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

e)

Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: CPC 8676. BG: Wyłącznie usługi w zakresie badań i analiz technicznych, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem urzędowych certyfikatów i podobnych dokumentów (część CPC 8676))

1) 2)

IT: Bez ograniczeń. dla zawodu biologa i analityka chemicznego. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez ograniczeń. CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez ograniczeń.

3)

ES: Dostęp do usług w zakresie analizy chemicznej wyłącznie przez osoby fizyczne. IT: Dostęp do zawodu biologa i analityka chemicznego wyłącznie przez osoby fizyczne. Stowarzyszenie zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi jest dozwolone. PT: Dostęp do zawodu biologa i analityka chemicznego wyłącznie przez osoby fizyczne. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez ograniczeń.

3)

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez ograniczeń.

26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: IT, PT: Wymogi stałego pobytu dla biologów i analityków chemicznych. CY, CZ, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii). 4)

PL

f)

Usługi w zakresie doradztwa i konsultingowe odnoszące się do rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa (SE: z wyłączeniem łowiectwa) BG, HU: część CPC 881 LV, LT, PL: usługi związane z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (CPC 881)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES, UK, SE: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. EE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu w odniesieniu do pracowników, na podstawie którego muszą posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych 1) IT: Bez ograniczeń. dla działalności zarezerwowanej dla agronomów i „periti agrarni”. RO: Bez ograniczeń. 2) RO: Bez ograniczeń. 3) ES: Dostęp dla agronomów i inżynierów leśnictwa jest ograniczony do osób fizycznych. PT: Dostęp dla agronomów jest ograniczony do osób fizycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.