Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 49

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 49

Strona 49 z 136

BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: EL: Odpowiednie kwalifikacje i pięcioletnie doświadczenie zawodowe. IT, IE, SE, UK: Odpowiednie kwalifikacje i trzyletnie doświadczenie zawodowe. BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. IT, UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. 1) BG, RO: Bez ograniczeń. 2) BG, RO: Bez ograniczeń. 3) BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. 1) 2) BG, RO: Bez ograniczeń. 3) DK: Zezwolenie dla uprawnionych publicznych tłumaczy ustnych i pisemnych może ograniczać zakres działalności. BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK: Uprawnieni publiczni tłumacze ustni i pisemni: wymóg stałego pobytu, o ile Duńska Agencja Handlu i Spółek nie odstąpi od przedmiotowego wymogu. BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).


Usługi w zakresie tłumaczeń (CPC 87905) (HU: z wyłączeniem tłumaczeń urzędowych. PL: z wyłączeniem usług przysięgłych tłumaczy ustnych. SK: z wyłączeniem usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, świadczonych przez uprawnionych tłumaczy)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji (CPC 87907) (*)

1)

2) 3) 4)

DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i uposażeń za wszystkie usługi, które są wykonywane za granicą. BG, RO: Bez ograniczeń. BG, RO: Bez ograniczeń. BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(*)

Wskazuje, że określona usługa stanowi jedynie część całkowitego zakresu usług, objętych porozumieniem w zakresie CPC.

26.9.2007

II. 2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SI: Systemy licencjonowania mogą być ustanawiane dla podsektorów (i)–(v), dla których istnieje ogólny obowiązek świadczenia usługi powszechnej. Licencje te mogą być przedmiotem szczególnego obowiązku świadczenia usługi powszechnej i/lub wkładu finansowego na fundusz kompensacyjny. BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. EE, LT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v): Brak. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v): Brak, z wyłączeniem korespondencji pisemnej (np. listy). Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v) w formie 2 i 3: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. CZ, EE, LT, PL, SK: Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v), gdzie brak ograniczenia nie dotyczy wskazań w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii) (PL: z wyłączeniem korespondencji pisemnej, np. listów). 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SI: Brak. BG, CY, HU, LV, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. EE, LT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v): Brak PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v): Brak, z wyłączeniem korespondencji pisemnej (np. listy). CZ, SK: Bez ograniczeń, z wyjątkiem (v) w formie 2 i 3: Brak. W celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem pocztowym i w celu rozwiązywania konfliktów między partnerami handlowymi (publicznymi lub prywatnymi), ustanowiono niezależne krajowe organy wykonawcze. Prawo do pocztowej usługi powszechnej jest zapewnione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.