Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 51

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 51

Strona 51 z 136

BG: Środki mające zastosowanie we wszystkich sektorach usług telekomunikacyjnych: 1. Założenie publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej wymaga licencji. Wszystkie usługi muszą być świadczone za pośrednictwem sieci objętych licencją lub sieci dzierżawionych w ramach sieci objętych licencją. Licencja imienna wydawana jest na rzecz wnioskodawcy przez uprawniony organ w Bułgarii i nie może być przenoszona na osoby trzecie. Zwykła odsprzedaż usług telekomunikacyjnych jest zabroniona. 2. Podłączenie do sieci publicznej jest możliwe na warunkach określonych w licencji i w zależności od możliwości technicznych. Końcowe urządzenia telekomunikacyjne, przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego podłączenia do publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej, mogą zostać podłączone do punktu zakończenia sieci, o ile wcześniej zostały poddane ocenie pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań. 3. Osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność w zakresie badań statystycznych i instalujące systemy informatyczne, są zobowiązane do stosowania rozwiązań koncepcyjnych, nazewnictwa i klasyfikacji zgodnych z rozwiązaniami koncepcyjnymi, nazewnictwem i klasyfikacjami stosowanymi przez Krajowy Instytut Statystyczny. Krajowe i międzynarodowe Usługi krajowe i międzynarodowe, świadczone przy użyciu dowolnych technologii sieciowych na podstawie sprzętu lub odsprzedaży, do użytku publicznego i niepublicznego, w następujących segmentach rynku (odpowiadają one następującym CPC: 7521, 7522, 7523, 7524 (*), 7525, 7526 oraz 7529 (*), z wyłączeniem nadawania): WSZYSTKIE SEKTORY


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BG: Instalacja i korzystanie ze sprzętu i sieci telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych wymaga uzyskania koncesji, licencji, pozwolenia lub rejestracji przez bułgarski organ uprawniony. Liczba licencji może zostać ograniczona w zależności od dostępności ograniczonych zasobów lub z przyczyn technicznych (pojemność numeracji, tymczasowy brak punktów dostępu). *BTC – Bułgarska Spółka Telekomunikacyjna Sp. z o.o. RO: Licencje i pozwolenia są wydawane wyłącznie podmiotom posiadającym rumuńską osobowość prawną, ustanowionym zgodnie z rumuńskim ustawodawstwem. Wyłącznie rumuńscy sygnatariusze mają prawo do związków z Międzynarodowymi Organizacjami Satelitarnymi.

BG: Zgodnie z załącznikiem RO: Zgodnie z załącznikiem. Eksploatacja sieci oraz świadczenie usług wymagają licencji lub pozwolenia wydanego przez organ regulacyjny. Warunki licencjonowania, dla wszystkich podsektorów, mogą wymagać stosowania powszechnych zasad świadczenia usług określonych przez organ regulacyjny.

L 251/73

(1) (*)

Nadawanie określa się jako nieprzerwany ciąg transmisji wymagany do rozpowszechniania sygnałów programów telewizyjnych i radiowych dla ogółu społeczeństwa, ale nie obejmuje to powiązań w zakresie wpływów między podmiotami gospodarczymi. Wyszczególniona usługa stanowi wyłącznie część całego zakresu działań objętych porozumieniem CPC.

L 251/74

II. 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI Telefoniczne usługi głosowe Usługi przekazywania danych metodą komutacji pakietów Usługi przekazywania danych metodą komutacji łączy Usługi teleksowe Usługi telefaksowe Usługi w zakresie przekazywania danych za pomocą faksu Usługi obwodów dzierżawionych Poczta elektroniczna Poczta głosowa Uzyskiwanie informacji i przeszukiwanie baz danych on-line Elektroniczna wymiana danych (EDI) Wzmożone/związane z wartością dodaną usługi w zakresie przesyłania danych za pomocą faksu, włączając przechowywanie i przesyłanie, przechowywanie i uzyskiwanie Konwersja kodu i protokołu Inne usługi: usługi i systemy łączności, przenośne i osobiste 1) BG: W odniesieniu do usług w zakresie przekazywania danych za pomocą faksu: Wyłącznie za pośrednictwem międzynarodowej sieci BTC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.