Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 52

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 52

Strona 52 z 136

W odniesieniu do obwodów dzierżawionych: Sprzedaż i dzierżawa pojemności obwodów dzierżawionych jest zabroniona. W odniesieniu do poczty elektronicznej, poczty głosowej, elektronicznej wymiany danych (EDI): Bez ograniczeń. PL: W odniesieniu do usług w zakresie telewizji kablowej i sieci radiowej: Bez ograniczeń. BG: W odniesieniu do poczty elektronicznej, poczty głosowej, elektronicznej wymiany danych (EDI): Bez ograniczeń. PL: W odniesieniu do usług w zakresie telewizji kablowej i sieci radiowej: Bez ograniczeń. BG: W odniesieniu do usług w zakresie przekazywania danych za pomocą faksu: Wyłącznie za pośrednictwem międzynarodowej sieci BTC. W odniesieniu do obwodów dzierżawionych: Sprzedaż i dzierżawa pojemności obwodów dzierżawionych jest zabroniona. W odniesieniu do poczty elektronicznej, poczty głosowej, uzyskiwania informacji i przeszukiwania baz danych on-line (EDI): Bez ograniczeń. PL: W odniesieniu do usług w zakresie telewizji kablowej i sieci radiowej: Ograniczenie kapitału zagranicznego i prawa głosu wynosi 49 %. SI: Udział podmiotów zagranicznych nie może przekraczać 99 % kapitału. Licencja na działalność podlega zobowiązaniom podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej, w zakresie korzystania z podstawowych sieci telekomunikacyjnych. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG: W odniesieniu do poczty elektronicznej, poczty głosowej, elektronicznej wymiany danych (EDI): Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) BG: W odniesieniu do poczty elektronicznej, poczty głosowej, elektronicznej wymiany danych (EDI): Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG: W odniesieniu do poczty elektronicznej, poczty głosowej, elektronicznej wymiany danych (EDI): Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń dla kategorii (ii). BE: Warunki przyznawania licencji mogą odnosić się do potrzeby zagwarantowania usługi powszechnej, także poprzez finansowanie, świadczonej w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny i neutralny z punktu widzenia konkurencji, oraz nieobciążający bardziej niż to konieczne.


PL

2)

3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

m) n)

1) 2) Dla systemów przywoływania: Bez ograniczeń, z wyjątkiem paneuropejskich systemów przywoływania. 3) PL: W odniesieniu do publicznych usług w zakresie telefonii i sieci komórkowych: Brak, z wyjątkiem faktu, że ograniczenie kapitału zagranicznego i prawa do głosów wynosi 49 %. SI: Udział podmiotów zagranicznych nie może przekraczać 99 % kapitału. Licencja na działalność podlega zobowiązaniom podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne z wartością dodaną, w zakresie korzystania z podstawowych sieci telekomunikacyjnych. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

1) 2) 3) Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

BE: Warunki przyznawania licencji mogą odnosić się do potrzeby zagwarantowania usługi powszechnej, także poprzez finansowanie, świadczonej w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny i neutralny z punktu widzenia konkurencji, oraz nieobciążający bardziej niż to konieczne.

26.9.2007

26.9.2007

II. 2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń. BG: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 52 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.