Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 53

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 53

Strona 53 z 136

BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń. BG: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. BG: Brak. RO: Bez ograniczeń w przypadku użytku publicznego. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. Bez ograniczeń w przypadku użytku publicznego. Bez ograniczeń. dla przyjezdnych odbywających podróże służbowe. 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń. BG: Brak 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej.


Usługi satelitarne

PL

Usługi VSAT — dla celów użytku publicznego — dla celów użytku niepublicznego

1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. BG: Brak. RO: Bez ograniczeń w przypadku użytku publicznego. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej. Bez ograniczeń w przypadku użytku publicznego. Bez ograniczeń. dla przyjezdnych odbywających podróże służbowe.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Usługi związane z telekomunikacją Usługi w zakresie dzierżawy sprzętu (CPC 7541) Usługi w zakresie sprzedaży sprzętu (CPC 7542) Usługi doradcze (CPC 7544)

1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń. BG: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Bez ograniczeń. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej.

L 251/75

L 251/76

II. 3.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW BUDOWNICTWO I POKREWNE USŁUGI INŻYNIERSKIE 1) 2) W odniesieniu do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem BG, RO, HU, MT: Bez ograniczeń (*), z wyjątkiem 5111 i 5114: brak. BG, RO, HU, MT: Bez ograniczeń. BG: Brak, z wyjątkiem podsektorów innych niż CPC 517: Brak, z wyjątkiem warunków określonych w pkt 4) poniżej. HU, MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do CPC 511, 515, 518. HU, MT: Bez ograniczeń. BG: Brak, z wyjątkiem podsektorów innych niż CPC 517: Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach spółki z miejscowymi usługodawcami lub jako ich podwykonawcy w przypadku, gdy dany projekt jest istotny z krajowego lub regionalnego punktu widzenia. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do projektów będących przedmiotem międzynarodowego przetargu wygranego przez zagranicznych usługodawców. Wymóg akredytacji: główny zakres działalności osoby zagranicznej obejmuje odnośne usługi; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat; personel i zdolności techniczne; referencje bankowe od renomowanego banku zagranicznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.