Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 54

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 54

Strona 54 z 136

Usługi są świadczone poprzez pracowników na warunkach określonych w pkt 4) poniżej. IT: Wyłącznie prawa są przyznawane na budowę, konserwację i zarządzanie autostradami i lotniskiem w Rzymie. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG: W odniesieniu do podsektorów innych niż CPC 517: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych z zastrzeżeniem uznania ich kwalifikacji technicznych oraz uzyskania akredytacji od izby zawodowej w Republice Bułgarii. Akredytacja jest przyznawana pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: uznanie kwalifikacji technicznych w Bułgarii; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat. HU, MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) Bez ograniczeń (*), z wyjątkiem CPC 5111 i 5114: brak. HU, MT: Bez ograniczeń. HU, MT: Bez ograniczeń. HU, MT: Bez ograniczeń.


(Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165, 517)

PL

3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: HU, MT: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(*)

Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania.

26.9.2007

II. 3.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW BUDOWNICTWO I POKREWNE USŁUGI INŻYNIERSKIE Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DK, ES, FR i NL, gdzie: zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: NL: Wyższe wykształcenie, odpowiednie kwalifikacje i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. FR: Bez ograniczeń, z wyjątkiem środków dotyczących czasowego wjazdu techników na następujących warunkach: — Technik jest pracownikiem osoby prawnej na terytorium Chile i zostaje przeniesiony do celów obecności handlowej we Francji, która ma umowę z tą osoba prawną. — Pozwolenie na pracę zostaje udzielone na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. — Technik przedstawia świadectwo pracy z przedstawicielstwa handlowego we Francji i pismo od osoby prawnej na terytorium Chile, zawierające zgodę tej osoby prawnej na przeniesienie. — Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. — Organ obecności handlowej zobowiązany jest wpłacić podatek do Międzynarodowego Biura Migracji. Bez ograniczeń, z wyjątkiem DE, SE i UK, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), wyłącznie dla CPC 5111, oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: SE, UK: Wyższe wykształcenie, odpowiednie kwalifikacje i trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. DE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem ograniczonego zakresu usług związanych z pracami badawczymi w miejscu robot, w którym to przypadku wymaga się wyższego wykształcenia, kwalifikacji i trzyletniego doświadczenia zawodowego w danym sektorze. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DK, ES, FR, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczeń, z wyjątkiem DE, SE i UK, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii), wyłącznie dla CPC 5111.

L 251/77

L 251/78

II. 4. A.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI (1) Usługi świadczone przez pośredników pobierających prowizje (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: CPC 621, 6111, 6113, 6121.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 54 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.