Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 56

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 56

Strona 56 z 136

RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 622: Brak. MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 622: Brak. BG, MT: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: MT: Bez ograniczeń. IT: Wymóg stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/79

(1) (2) (3)

BG: Zobowiązania szczególne nie obejmują usług w zakresie handlu hurtowego na na giełdach towarowych funkcjonujących w sposób ciągły. Z wyłączeniem tytoniu w ES, IT. Z wyłączeniem tytoniu w ES, IT, FR.


L 251/80

II. 4. C.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej (1) (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613). BG: CPC 61112; część CPC 6113; część CPC 6121; CPC 631, z wyjątkiem 63107 i 63108; CPC 63211; CPC 6322; CPC 6323; CPC 6324; część CPC 63292, 63297) BG, MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 631 + 632: Brak 2) MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 631 + 632: Brak 3) (2), (3) BE, DK, FR, IT, PT: test potrzeb ekonomicznych stosowany wobec domów handlowych na zasadzie traktowania narodowego. Wymóg uzyskania licencji na specjalistyczne usługi w zakresie sprzedaży detalicznej. Test potrzeb ekonomicznych w przypadku zakładania domów handlowych, główne kryteria to: liczba oraz wpływ na istniejące sklepy, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne, wpływ na warunki ruchu drogowego. SE: Poszczególne gminy mogą stosować test potrzeb ekonomicznych do handlu tymczasowego artykułami odzieżowymi, butami i środkami spożywczymi, które nie są przedmiotem konsumpcji w miejscu sprzedaży (4). MT: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: MT: Bez ograniczeń. FR: Warunek obywatelstwa dla dystrybutorów tytoniu (tj. właścicieli sklepów tytoniowych). RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). 1) MT, RO: Bez ograniczeń. BG: Dostęp jest przyznawany wyłącznie osobom prawnym. 2) MT, RO: Bez ograniczeń. 3) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: MT, RO: Bez ograniczeń. 1) 1) 2) 3) 4) BG, MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 631 + 632: Brak. MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 631 + 632: Brak. MT: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

D.

Franchising (CPC 8929)

1) 2) 3) MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: MT, RO: Bez ograniczeń.

(1)

(2) (3) (4)

W odniesieniu do EE, LT i LV zakres obejmuje CPC 633, 6111, 61221, 63234. Z wyłączeniem CPC 613 w LT. Z wyłączeniem napojów alkoholowych w FI, S. Z wyłączeniem CPC 61112, 6121, 613, 63107, 63108, 63211 w PL. Z wyłączeniem produktów farmaceutycznych (część CPC 63211) we wszystkich państwach członkowskich, które są objęte zobowiązaniem w ramach usług profesjonalnych, pod hasłem „farmaceuci”. Usługi w zakresie dystrybucji poza określonym miejscem (sprzedaż bezpośrednia) uważa się za usługi w zakresie sprzedaży detalicznej. CPC 633 (usługi w zakresie napraw towarów użytku osobistego i domowego) objęte są zobowiązaniem w ramach usług związanych z działalnością gospodarczą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 56 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.