Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 63

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 63

Strona 63 z 136

F.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

G.

Inne usługi w zakresie środowiska naturalnego i usługi pomocnicze (część CPC 94090)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, PL, RO: Bez ograniczeń. EE, PL, RO: Brak. 2) 3) BG, HU: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, HU: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).


1)

L 251/89

L 251/90

II. 7.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Usługi szpitalne (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV, PL i SI: CPC 9311. LV, PL i SI: wyłącznie usługi świadczone przez prywatne szpitale i sanatoria – CPC 9311) 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Bez ograniczeń. AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: stosowany jest test potrzeb ekonomicznych na zasadzie traktowania narodowego ( 1). PL: Szef placówki zdrowotnej lub jego zastępca powinni posiadać kwalifikacje lekarza. Zastosowanie mają wszystkie ograniczenia odnoszące się do usług medycznych i stomatologicznych, a także do usług świadczonych przez położne i pielęgniarki. LV: Szef placówki zdrowotnej lub jego zastępca powinni posiadać kwalifikacje lekarza. Zastosowanie mają wszystkie ograniczenia odnoszące się do usług medycznych i stomatologicznych, a także do usług świadczonych przez położne i pielęgniarki. W odniesieniu do prywatnych usług szpitalnych wymagane jest zezwolenie lokalnych organów ds. opieki zdrowotnej. Liczba łóżek oraz wykorzystanie ciężkiego sprzętu medycznego opierają się na potrzebach ludności, skali wieku i współczynniku umieralności. BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Bez ograniczeń. SI: Świadczenie usług w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej uwarunkowane jest koncesją przyznawaną przez Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych Republiki Słowenii. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, CZ, MT, FI, RO SE, SK: Bez ograniczeń. LV: Szef placówki zdrowotnej lub jego zastępca powinni posiadać kwalifikacje lekarza. Zastosowanie mają wszystkie ograniczenia odnoszące się do usług medycznych i stomatologicznych, a także do usług świadczonych przez położne i pielęgniarki. PL: Szef placówki zdrowotnej lub jego zastępca powinni posiadać kwalifikacje lekarza. Zastosowanie mają wszystkie ograniczenia odnoszące się do usług medycznych i stomatologicznych, a także do usług świadczonych przez położne i pielęgniarki. 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Bez ograniczeń. BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Bez ograniczeń. EE: Brak, z wyjątkiem wymogu, zgodnie z którym osoby wykształcone poza Estonią zobowiązane są przedstawić świadectwo ukończenia dodatkowych kursów na Uniwersytecie w Tartu. Wymóg ten stosuje się także w odniesieniu do obywateli estońskich wykształconych za granicą. LT: Brak, z wyjątkiem faktu, że zagraniczne placówki prywatne i ich pacjenci nie mogą być uprawnieni do wsparcia finansowego z zasobów publicznych ani do korzystania z publicznych funduszy ubezpieczeń medycznych.

A.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(1)

W przypadku gdy otwarcie działalności gospodarczej uwarunkowane jest testem potrzeb ekonomicznych w państwie członkowskim, główne kryteria to: ilość łóżek i/lub ciężkiego sprzętu medycznego na podstawie potrzeb, gęstość zaludnienia i skala wieku, rozproszenie geograficzne, ochrona obszarów o szczególnych walorach historycznych i artystycznych, wpływ na warunki ruchu drogowego i tworzenie nowych miejsc pracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 63 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.