Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 65

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 65

Strona 65 z 136

A.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej, lecz z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie dostępu do rynku określonych w pkt 3). RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

26.9.2007

(*)

Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania.


26.9.2007

II. 8.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI Usługi świadczone przez agencje podróży i biura wycieczkowe (w tym przez kierowników wycieczek) (CPC 7471) 1) BG: Wymagana jest licencja na usługi turystyczne wydana przez Państwową Agencję Turystyki. HU: Bez ograniczeń. PL: Wymagana obecność handlowa. Brak. BG: Usługodawca musi być spółką zarejestrowaną w Republice Bułgarii, bez ograniczeń co do wysokości udziału zagranicznego w kapitale. Licencja na świadczenie usług turystycznych wydana przez Państwową Agencję Turystyki. Liczba zagranicznych członków kierownictwa nie może być większa niż liczba członków kierownictwa będących obywatelami Bułgarii w przypadku, gdy poziom publicznego udziału (własność skarbu państwa oraz/lub samorządów) w kapitale zakładowym bułgarskiej spółki przekracza 50 procent. Świadczenie usług przewodnika turystycznego musi odbywać się poprzez uprawnione osoby zagraniczne. PT: Wymóg założenia spółki handlowej mającej główną siedzibę w Portugalii. IT: Test potrzeb ekonomicznych. FI: Wymagane jest zezwolenie od Krajowej Administracji Konsumenckiej. CZ: Test potrzeb ekonomicznych w oparciu o kryterium zaludnienia. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej i w pkt 3) powyżej. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) BG: Brak, z wyjątkiem wskazań w pkt. Dostępu do rynku PL: Wymagana obecność handlowa. Brak. Brak.

B.

PL

2) 3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, w odniesieniu do których obowiązują wskazania sekcji poziomej ppkt (iii): AT, FI, IT, IE, SE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem pilotów wycieczek (osób, których zadaniem jest towarzyszenie grupie wycieczkowej składającej się przynajmniej z 10 osób, bez występowania w charakterze przewodników w określonych miejscach), gdzie dla AT, IT, IE, SE jest wymagane świadectwo zawodowe i trzyletnie doświadczenie zawodowe. BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i trzyletnie doświadczenie. IT: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej, lecz z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie dostępu do rynku określonych w pkt 3). RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, w odniesieniu do których obowiązują wskazania sekcji poziomej ppkt (iii).

4)

L 251/93

L 251/94

II. 8.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI Usługi przewodników turystycznych (CPC 7472) BG, CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: ES, IT: Prawo do wykonywania zawodu zarezerwowane jest dla lokalnych organizacji przewodników turystycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 65 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.