Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 67

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 67

Strona 67 z 136

FR: — Artyści uzyskali umowę o pracę od upoważnionego przedsiębiorstwa rozrywkowego. — Zezwolenie na pracę zostaje udzielone na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na okres trzech miesięcy. — Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. — Przedsiębiorstwo rozrywkowe zobowiązane jest wpłacić podatek do Międzynarodowego Biura Migracji. 1) BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES i FR w kwestii tymczasowego wjazdu artystów, w którym to przypadku obowiązują wskazania sekcji poziomej ppkt (iii).


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

B.

Usługi agencji informacyjnych i prasowych (CPC 962)

1)

BG, RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

26.9.2007

II. 9.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU (inne niż usługi audiowizualne) BG, RO: Bez ograniczeń. FR: Warunek obywatelstwa dla administratorów Agencji France Press (inne ograniczenia zniesione w przypadku przyznania wzajemności): Szczególne zasady przeciw koncentracji funkcjonują w sektorach prasy codziennej i nadawania, szczególne ograniczenia są ustanawiane dla właścicieli multimediów. Spółki zagraniczne nie mogą kontrolować spółek wydawniczych lub nadawców: zagraniczne przejęcie udziału ograniczone do 49 procent. BG, HU, RO: Bez ograniczeń. PT: Spółki informacyjne, zarejestrowane w Portugalii w formie prawnej „Sociedade Anonima”, muszą mieć kapitał społeczny w formie akcji nominalnych. SK: Zagraniczni usługodawcy w branży informacyjnej i prasowej muszą być akredytowani przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej. Oficjalna agencja prasowa Republiki Słowackiej (TASR) objęta jest finansowaniem przez państwo. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem powyższych warunków i następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i trzyletnie doświadczenie w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT: Brak. 2) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE: Brak. 3) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, LT, AT: Brak. LT: Konieczne jest uzyskanie licencji na prace badawcze, zachowanie i konserwację nieruchomych wartości kulturowych, na opracowanie warunków, programów i projektów takich prac, na utrzymanie i konserwację ruchomych wartości kulturowych. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). 2) 3) 2) 3) 4) BG, RO: Bez ograniczeń. BG, HU, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

C.

Biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi w zakresie kultury (CPC 963)

1) 2) 3)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, LT, AT: Brak. LT: Brak, z wyjątkiem przypadków w ramach dostępu do rynku Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE, LT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii).

L 251/97

L 251/98

II. 9.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU (inne niż usługi audiowizualne) Usługi związane ze sportem i inne usługi w zakresie rekreacji, inne niż gry losowe i zakłady wzajemne (CPC 9641, 96491.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 67 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.