Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 68

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 68

Strona 68 z 136

AT: nie obejmuje usług szkół narciarskich i przewodników górskich) 1) 2) 3) 4) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. BG, MT, RO: Bez ograniczeń. BG, MT, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. IT: Test potrzeb ekonomicznych. 1) 2) 3) 4) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. BG, MT, RO: Bez ograniczeń. BG, MT, RO: Bez ograniczeń. SE: Wsparcie finansowe ukierunkowane na poszczególne działania lokalne, regionalne lub krajowe. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń.


D.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II. 10. A.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE (1) (Patrz: dodatkowe definicje po sekcji transportu) 1) a) b) Liniowiec żeglugi morskiej: Brak, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. Transport dużych ładunków, wycieczki i inne rodzaje międzynarodowej żeglugi morskiej, włączając przewóz pasażerów: Brak z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. 1) a) Sposób 1 a) Handel liniowy: Brak, poza wyjątkowymi przypadkami, w których państwa członkowskie byłyby zmuszone do przestrzegania rozporządzenia (WE) nr 954/79, art. 2 ust. 2 dla wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. BG, RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, z wyjątkiem LV i MT: Brak. BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. Patrz: przypis (2)

Usługi w zakresie transportu morskiego Usługi w zakresie transportu międzynarodowego (towarowy i pasażerski) CPC 7211 oraz 7212 bez transportu kabotażowego

PL

2) 3)

4)

BG, RO: Bez ograniczeń. a) Zarejestrowanie spółki do celów obsługi floty pod banderą krajową państwa siedziby: bez ograniczeń w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich, z wyjątkiem LV i MT: Brak. b) Inne formy obecności handlowej na świadczenie usług w zakresie międzynarodowego transportu morskiego (określonych poniżej w punkcie „Definicje dotyczące transportu morskiego”): Brak, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń. a) Załogi statków: Bez ograniczeń. b) Personel kluczowy zatrudniony w związku z obecnością handlową, określoną w sposobie 3b) powyżej: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń.

2) 3)

b) BG, a) b) a)

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b)

Morskie usługi pomocnicze Morskie usługi w zakresie obsługi ładunku

1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń.

1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń.

Transport (włączając transport tranzytowy) odpadów i odpadków, towarów i substancji niebezpiecznych, sprzętu militarnego i paramilitarnego, leków i podobnych towarów jest regulowany na podstawie przepisów szczególnych i jest wyłączony z zakresu usług podlegających zobowiązaniom w tym sektorze. To samo dotyczy również wszystkich usług związanych z tego rodzaju transportem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 68 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.