Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 69

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 69

Strona 69 z 136

( ) Wspólnota nadal przyznaje statkom usługodawcy drugiej Strony traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane własnym statkom, między innymi w odniesieniu do dostępu do portów, korzystania z infrastruktury i dodatkowych usług morskich w portach, jak również w odniesieniu do opłat i prowizji, obsługi celnej, wyznaczania miejsc do cumowania oraz sprzętu do załadunku i rozładunku. W portach usługi obejmują również: 1) pilotaż; 2) pomoc w holowaniu i przeciąganiu; 3) tworzenie rezerw, zaopatrzenie w paliwo i wodę; 4) pobieranie śmieci i usuwanie odpadów balastowych; 5) usługi kapitana portu; 6) pomoce nawigacyjne; 7) usługi operacyjne na nabrzeżu niezbędne dla funkcjonowania statku, włączając przekazywanie informacji, dostawę wody i prądu elektrycznego; 8) obsługa w przypadku nagłych awarii; 9) kotwiczenie, cumowanie i usługi związane z cumowaniem. (*) Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania. (**) W przypadku działalności w sferze publicznej mogą być stosowane procedury wydawania koncesji lub licencji dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.


2

(1)

L 251/99

L 251/100

II. 10.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń.

Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania CPC 742 (po wprowadzeniu zmian)

wskazanych z zastrzeżeniem

PL

Usługi w zakresie odprawy celnej (1)

wskazanych z zastrzeżeniem

Usługi w zakresie obsługi stacji kontenerowej i magazynowania (2)

wskazanych z zastrzeżeniem

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Usługi agencji morskich (3)

wskazanych z zastrzeżeniem

(*) Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania. (**) W przypadku działalności w sferze publicznej mogą być stosowane procedury wydawania koncesji lub licencji dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. (1) „Usługi w zakresie odprawy celnej” (wymiennie usługi „pośredników urzędów celnych”) oznaczają działalność polegającą na przeprowadzaniu w imieniu drugiej Strony formalności celnych dotyczących przywozu, wywozu lub przewozu ładunków, bez względu na to, czy usługa ta stanowi główny przedmiot działalności usługodawcy czy uzupełnienie jego głównego przedmiotu działalności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 69 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.