Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 74

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 74

Strona 74 z 136

AT, BG, HU, PL, MT, SK: Bez ograniczeń. SE: Wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności usługowej w zakresie handlowego transportu lądowego. Zezwolenie wydawane jest w oparciu o sytuację finansową wnioskodawcy, doświadczenie i zdolności do świadczenia usług. Ograniczenia dotyczące stosowania dzierżawionych pojazdów do działalności tego typu. — Dla 7122: ES: Test potrzeb ekonomicznych. — Dla 71221 (usługi w zakresie przewozów taksówkowych): Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem SE: test potrzeb ekonomicznych (1) oraz DK: Dostęp wyłącznie dla osób fizycznych oraz wymóg rejestracji lokalnej. IT: Dostęp wyłącznie dla osób fizycznych. 1) 2) 3) Bez ograniczeń. Brak, z wyjątkiem BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń w odniesieniu do transportu w ramach państwa członkowskiego (kabotaż), przez przewoźnika zarejestrowanego poza tym państwem członkowskim. AT, BG, HU, MT, PL, SK: Bez ograniczeń. LV, SE: Wymóg, na podstawie którego z pojazdów z rejestracją krajową mogą korzystać wyłącznie podmioty zarejestrowane.


PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

(*) (1)

Wskazuje, że określona usługa stanowi jedynie część całkowitego zakresu usług, objętych porozumieniem w zakresie CPC. Test potrzeb na podstawie liczby usługodawców w danym obszarze geograficznym.

26.9.2007

II. 10.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Dla 71222 (usługi w zakresie przewozu limuzynami): DK: Dostęp wyłącznie dla osób fizycznych oraz wymóg rejestracji lokalnej. FI: Wymóg zezwolenia, nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. IT: Dostęp wyłącznie dla osób fizycznych oraz test potrzeb ekonomicznych. LV: Wymagane zezwolenie (licencja), nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. PT: Test potrzeb ekonomicznych. — Dla 71213 (przewozy autobusowe między miastami) (1): IT, ES, IE: Test potrzeb ekonomicznych. FR: Bez ograniczeń. FI: Wymóg zezwolenia, nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. DK: Test potrzeb ekonomicznych. LV: Wymagane zezwolenie (licencja i specjalne zezwolenie), nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. PT: Dostęp wyłącznie poprzez zarejestrowane spółki. — Dla 71223: LV: Wymagane zezwolenie (licencja), nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. PT: Wymóg obywatelstwa dla personelu wyspecjalizowanego. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, LV PL, SI, SK: Bez ograniczeń. DK: Wymóg stałego pobytu dla kadry kierowniczej. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

L 251/107

(1)

Jeżeli świadczenie usług uwarunkowane jest testem potrzeb ekonomicznych, jest on zasadniczo oparty na istniejącym transporcie publicznym na danej trasie.

L 251/108

II. 10. b)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Transport towarowy (CPC 7123) 1) 2) 3) Bez ograniczeń. Brak, z wyjątkiem BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. W odniesieniu do transportu w obrębie państwa członkowskiego przez przewoźnika zarejestrowanego w innym państwie członkowskim: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, ES, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. IT: W odniesieniu do transportu w obrębie kraju, wydawanie licencji uwarunkowane jest testem potrzeb ekonomicznych. FI: Wymóg zezwolenia, nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. SE: Wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności usługowej w zakresie handlowego transportu lądowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 74 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.