Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 77

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 77

Strona 77 z 136

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. SI: Brak, z wyjątkiem faktu, że odprawa celna ograniczona jest do osób prawnych zarejestrowanych w Republice Słowenii. 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. SI: Brak, z wyjątkiem faktu, że odprawa celna ograniczona jest do osób prawnych zarejestrowanych w Republice Słowenii. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SE, SK: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 1)


PL

4)

Usługi w zakresie kontroli poprzedzającej wysyłkę towarów (CPC 749 (*), z wyjątkiem BG: Inne usługi dodatkowe i pomocnicze względem transportu, z wyłączeniem lokalnych usług w zakresie pakowania i dostawy, część CPC 749 oraz FI: tylko CPC 7490) I. Inne usługi w zakresie transportu (Świadczenie usług w zakresie transportu kombinowanego)

1) 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. BG: Wymagana obecność handlowa. 3) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. BG: Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie poprzez udział w spółkach bułgarskich (z zastrzeżeniem ograniczenia udziału w kapitale zakładowym do 49 procent), a także poprzez oddziały. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń, z wyjątkiem FIN: Brak. 2) BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. 3) Brak, bez uszczerbku dla ograniczeń mających wpływ na dany rodzaj transportu, z wyjątkiem AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1) 2) 3) 4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem FIN: Brak. BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. Brak, bez uszczerbku dla ograniczeń mających wpływ na dany rodzaj transportu, z wyjątkiem AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń.

L 251/111

(*)

Wskazuje, że określona usługa stanowi jedynie część całkowitego zakresu usług, objętych porozumieniem w zakresie CPC.

L 251/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Definicje dotyczące transportu morskiego 1. Bez uszczerbku dla zakresu działalności, która może zostać uznana za „kabotaż” na podstawie odnośnego ustawodawstwa krajowego, niniejszy harmonogram nie obejmuje „morskich usług kabotażowych”, przez które rozumie się przewozy pasażerskie lub przewozy towarów między portem znajdującym się w państwie członkowskim a innym portem znajdującym się w tym samym państwie członkowskim, oraz ruch rozpoczynający się i kończący w tym samym porcie znajdującym się w państwie członkowskim, pod warunkiem że ruch ten odbywa się wyłącznie na wodach terytorialnych danego państwa członkowskiego. Określenie „inne formy obecności handlowej na świadczenie międzynarodowych usług w zakresie transportu morskiego” oznacza zdolność usługodawców oferujących usługi międzynarodowego transportu morskiego drugiej Strony do podejmowania lokalnie wszelkich działań, niezbędnych do świadczenia dla ich klientów częściowo lub w pełni zintegrowanych usług transportowych, w ramach których transport morski stanowi znaczący element.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 77 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.