Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 80

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 80

Strona 80 z 136

Uwaga wyjaśniająca: obiekty użyteczności publicznej istnieją w sektorach takich, jak usługi konsultingowe naukowe i techniczne, usługi związane z badaniami i rozwojem w kwestii nauk społecznych i humanistycznych, usługi kontroli i analizy technicznej, usługi związane ze środowiskiem naturalnym, usługi zdrowotne, usługi transportowe i usługi pomocnicze dla wszystkich środków transportu. Wyłączne prawa do takich usług są często przyznawane prywatnym podmiotom gospodarczym, na przykład podmiotom gospodarczym mającym koncesje od władz publicznych, podlegającym szczególnym zobowiązaniom, co do świadczenia usług. Mając na uwadze, że obiekty użyteczności publicznej często istnieją również na szczeblu podcentralnym, szczegółowe i wyczerpujące harmonogramy dla poszczególnych sektorów są nieuzasadnione. Wyjątki od tych wymogów mogą być przyznane, jeżeli możliwe jest udowodnienie, że stałe zamieszkanie nie jest konieczne.


L 251/115

L 251/116

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

Prawo dotyczące oddziałów spółek zagranicznych 3) SE: Spółka zagraniczna (która nie ustanowiła osoby prawnej w Szwecji) prowadzi swoją działalność handlową poprzez oddział, ustanowiony w Szwecji z oddzielnym zarządzaniem i oddzielną księgowością. SE: Projekty budowlane trwające mniej niż jeden rok są zwolnione z wymogów ustanowienia oddziału lub wyznaczenia miejscowego przedstawiciela.

Osoby prawne: 3) BG: Zagraniczni usługodawcy, w tym spółki joint venture, mogą być ustanowieni jedynie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki joint venture z co najmniej dwoma udziałowcami. Tworzenie oddziałów wymaga zezwoleń. Brak zobowiązań w odniesieniu do przedstawicielstw. Przedstawicielstwa nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. W przedsiębiorstwach, w których publiczny (państwowy lub komunalny) udział w kapitale zakładowym przekracza 30 procent, zbycie udziałów stronom trzecim wymaga zezwolenia. FI: Nabycie udziałów przez właścicieli zagranicznych, dających ponad jedną trzecią prawa do głosów głównej spółce fińskiej lub głównemu przedsiębiorstwu handlowemu (z ponad 1 000 pracowników lub z obrotem przekraczającym 1 000 milionów marek fińskich lub sumę bilansową przekraczającą 167 milionów EUR) jest przedmiotem potwierdzenia przez władze fińskie; potwierdzenia można odmówić wyłącznie, jeżeli istotny interes krajowy byłby zagrożony.

FI: Co najmniej połowa założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zamieszkiwać w Finlandii lub w jednym z krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Wyłączenia mogą być jednakże przyznawane niektórym spółkom. HU: Obecność handlowa powinna przyjmować formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub przedstawicielstwa. Rozpoczęcie działalności w formie oddziału nie jest dozwolone. PL: Przedsiębiorstwo zagranicznych dostawców usług może przyjmować wyłącznie formę spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Prawo dotyczące oddziałów spółek zagranicznych 3) SE: Dyrektor i co najmniej 50 procent członków zarządu zamieszkują na stałe na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). SE: Dyrektor oddziału zamieszkuje na stałe na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) (1). SE: Obywatele Szwecji lub innych krajów nie zamieszkujący na stałe w Szwecji, którzy chcą prowadzić działalność handlową w Szwecji, wyznaczają i rejestrują u władz lokalnych przedstawiciela lokalnego, odpowiedzialnego za takie działania. SI: Otwarcie oddziału przez spółkę zagraniczną jest uzależnione od rejestracji podmiotu dominującego w rejestrze sądowym kraju pochodzenia na przynajmniej jeden rok. FI: Obcokrajowiec, który zamieszkuje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i prowadzi działalność handlową jako przedsiębiorca prywatny lub jako partner w fińskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce ogólnej musi uzyskać pozwolenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 80 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.