Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 92

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 92

Strona 92 z 136

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia na podstawie takich umów jest wypłacane w Bułgarii. BG: Bez ograniczeń w zakresie ubezpieczeń wkładów bankowych i podobnych systemów rekompensat, a także systemów ubezpieczeń obowiązkowych. BG: Bez ograniczeń w przypadku usług w zakresie reasekuracji i retrocesji, pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także pomocniczych usług ubezpieczeniowych, takich jak usługi doradcze, aktuarialne, oceny ryzyka i regulowania roszczeń. CZ: Brak, z wyjątkiem: Następujące usługi ubezpieczeniowe nie mogą być nabywane za granicą: — ubezpieczenie na życie osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej, — ubezpieczenie nieruchomości znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej, — ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód spowodowanych działaniami osób fizycznych i osób prawnych na terytorium Republiki Czeskiej. DK: Obowiązkowe ubezpieczenie lotnicze może zostać zagwarantowane wyłącznie przez przedsiębiorstwo zależne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział ustanowiony we Wspólnocie. DK: Żadne osoby ani przedsiębiorstwa (włączając przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe) nie mogą w celach handlowych w Danii uczestniczyć w realizacji ubezpieczeń bezpośrednich dla osób zamieszkujących na stałe w Danii, dla statków duńskich lub dla własności w Danii, innych niż przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe licencjonowane przez prawo duńskie lub właściwe organy duńskie. DE: Obowiązkowe lotnicze ubezpieczenie transportowe może być zagwarantowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub przez oddział zarejestrowany w Niemczech.


2)

AT: Wyższy podatek od premii jest należny za umowy ubezpieczeniowe (z wyjątkiem umów dotyczących reasekuracji i retrocesji), które zostały sporządzone przez przedsiębiorstwo zależne nieprowadzące działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty lub przez oddział niezarejestrowany w Austrii. Mogą zostać przyznane wyjątki dotyczące płatności wyższego podatku. BG: Bez ograniczeń w przypadku usług w zakresie reasekuracji i retrocesji, pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także pomocniczych usług ubezpieczeniowych, takich jak usługi doradcze, aktuarialne, oceny ryzyka i regulowania roszczeń.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/129

(1)

Istnieje możlowość ustanowienia lub nadania uprawnień wyłącznego usługodawcy w odniesieniu do obowiązkowych systemów ubezpieczeń obowiązkowych.

L 251/130

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

3)

DE: Jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń zarejestrował oddział w Niemczech, może on zawierać umowy ubezpieczeniowe w Niemczech, odnoszące się do transportu międzynarodowego wyłącznie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego w Niemczech. FR: Ubezpieczenie ryzyka odnoszącego się do transportu naziemnego może być przeprowadzone wyłącznie przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty. IT: Ubezpieczenie transportu towarów, ubezpieczenie pojazdów jako takich i ubezpieczenie od odpowiedzialności, dotyczące ryzyka na terenie Włoch, może zostać zagwarantowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego obejmującego przywóz do Włoch. SK: Usługi ubezpieczeniowe w ramach sposobu 1), z wyjątkiem ubezpieczenia transportu lotniczego i morskiego obejmującego towary, środki transportu powietrznego, kadłub oraz odpowiedzialność, nie mogą być nabywane za granicą. AT: Należy odmówić licencji dla oddziałów ubezpieczycieli zagranicznych, jeżeli ubezpieczyciel w kraju rodzimym nie posiada formy prawnej, odpowiadającej lub porównywalnej do spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 92 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.