Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 94

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 94

Strona 94 z 136

Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie poprzez uczestnictwo w bułgarskich przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, bez ograniczeń co do wysokości udziału w kapitale zakładowym. Zagraniczne przedsiębiorstwa reasekuracyjne mogą świadczyć usługi reasekuracyjne bezpośrednio poprzez oddział, z siedzibą w Republice Bułgarii. Ustanowienie oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych podlega wymogowi uzyskania licencji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). BG: W odniesieniu do pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także pomocniczych usług ubezpieczeniowych, takich jak usługi doradcze, aktuarialne, oceny ryzyka i regulowania roszczeń: Działalność w zakresie pośrednictwa może być wykonywana wyłącznie przez spółki handlowe zarejestrowane w Republice Bułgarii na podstawie Prawa Handlowego i posiadające licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (FSC). Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe muszą być związane z ubezpieczeniami. Bez ograniczeń w odniesieniu do usług aktuarialnych. CZ: Brak, z wyjątkiem: Zagraniczni usługodawcy świadczący usługi finansowe mogą ustanowić przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe z siedzibą w Republice Czeskiej w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową poprzez swoje oddziały podległe statutowej siedzibie w Republice Czeskiej, na warunkach określonych w ustawie o branży ubezpieczeniowej. Od ubezpieczycieli wymagana jest obecność handlowa oraz zezwolenie: — na świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń, włączając reasekurację, i — na zawieranie umów pośrednictwa z pośrednikiem, której celem jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej między ubezpieczycielem a stroną trzecią. Od pośrednika wymagane jest pozwolenie w przypadku, gdy prowadzi on działalność pośrednictwa dla oddziału podległego statutowej siedzibie w Republice Czeskiej.


Zagraniczni usługodawcy nie mogą zawierać umów reasekuracyjnych z lokalnymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośrednictwem brokerów. SK: Większość osób zasiadających w zarządzie spółki ubezpieczeniowej musi mieć miejsce zamieszkania w Republice Słowackiej. SE: Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie niezarejestrowane w Szwecji, prowadzące działalność w Szwecji – zamiast opodatkowania według dochodów netto – podlegają opodatkowaniu w oparciu o dochód z zysku z operacji ubezpieczeń bezpośrednich. SE: Założyciel zakładu ubezpieczeń jest osobą fizyczną, zamieszkującą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osobą prawną, zarejestrowaną na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/131

L 251/132

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

FI: Dyrektor, co najmniej jeden rewident oraz co najmniej połowa promotorów i członków Rady dyrektorów oraz rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń muszą mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia nie przyznało zwolnienia. FI: Zagraniczni ubezpieczyciele nie mogą otrzymać licencji w Finlandii jako oddział do prowadzenia ustawowych ubezpieczeń społecznych (ustawowe ubezpieczenia emerytalne, ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków). FR: Ustanowienie oddziału podlega szczególnemu zezwoleniu dla przedstawiciela oddziału. EL: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw i innych stałych obecności spółek ubezpieczeniowych, poza przypadkami, w których przedstawicielstwa te zarejestrowane są jako agencje, oddziały lub siedziby główne. IT: Dostęp do zawodu aktuariusza wyłącznie przez osoby fizyczne. Stowarzyszenia zawodowe (nie rejestrowane jako przedsiębiorstwa) między osobami fizycznymi są dozwolone. IT: Zezwolenie na założenia działalności oddziałów jest ostatecznie przedmiotem oceny organów nadzorczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 94 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.