Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 96

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 96

Strona 96 z 136

SK: Obrót złotem w sztabach, usługi brokerskie na rynkach pieniężnych, oraz pośrednictwa nie są objęte zobowiązaniami. 1) (1) BE: Założenie działalności gospodarczej w Belgii jest wymagane w celu świadczenia usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem zapewniania i transferu informacji finansowych i przetwarzania danych finansowych oraz zapewniania koniecznego w tym celu oprogramowania przez podmioty świadczące inne usługi finansowe i usługi w zakresie doradztwa finansowego: Brak, z wyjątkiem ograniczeń i warunków dotyczących korzystania z sieci telekomunikacyjnych wymienionych w odnośnym sektorze Harmonogramu Zobowiązań Szczególnych dotyczących Usług. IT: Brak ograniczeń dla „promotori di servizi finanziari” (sprzedawcy usług finansowych). 1) BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem zapewniania i transferu informacji finansowych i przetwarzania danych finansowych oraz zapewniania koniecznego w tym celu oprogramowania przez podmioty świadczące inne usługi finansowe i usługi w zakresie doradztwa finansowego: Brak. Część Wspólnoty (AT, BE, DK, DE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK) podejmuje dodatkowe zobowiązania zgodnie z załączonymi „Dodatkowymi zobowiązaniami ze strony Wspólnoty”.


L 251/133

(1)

IT: Zapewnianie i przekazywanie informacji finansowych i przetwarzanie danych finansowych obejmujące obrót instrumentami finansowymi może zostać zakazane, jeżeli istnieje możliwość poważnego naruszenia ochrony interesów inwestorów. Wyłącznie upoważnione banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne muszą spełniać warunki zasad prowadzenia interesów, dostarczając doradztwo inwestycyjne dotyczące instrumentów finansowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw o strukturze kapitałowej, strategii przemysłowej i sprawach z tym związanych oraz doradztwo i usługi odnoszące się do fuzji i nabywania przedsiębiorstw. Działalność doradcza nie obejmuje zarządzania aktywami.

L 251/134

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

CZ: Bez ograniczeń dla obrotu zbywalnymi papierami wartościowymi i innymi negocjowalnymi instrumentami i aktywami finansowymi, udziału w emisji wszystkich rodzajów papierów wartościowych, zarządzania aktywami oraz usług rozrachunkowych i rozliczeniowych w odniesieniu do aktywów finansowych. Brak, z wyjątkiem: Wyłącznie banki ustanowione w Republice Czeskiej oraz oddziały banków zagranicznych posiadające odpowiednie licencje mogą: — świadczyć usługi w zakresie depozytów, — prowadzić obrót aktywami dewizowymi, — dokonywać bezgotówkowych płatności transgranicznych. Zezwolenie dewizowe wydane przez Narodowy Bank Czeski lub Ministerstwo Finansów jest wymagane w przypadku osób będących rezydentami i niebędących bankami na potrzeby: a) otwierania i finansowania rachunku za granicą przez rezydentów czeskich; b) płatności kapitałowych za granicą (z wyjątkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych – FDI); c) udzielania kredytów i gwarancji finansowych, d) operacji z wykorzystaniem finansowych instrumentów pochodnych; e) zakupu zagranicznych papierów wartościowych, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie prawo dewizowe; f) emisji zagranicznych papierów wartościowych przeznaczonych zarówno do obrotu publicznego, jak i niepublicznego w Republice Czeskiej, lub ich wprowadzenia na rynek krajowy. IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub zapewnianie doradztwa w zakresie inwestycji wymaga: (I) uzyskania zezwolenia w Irlandii, które normalnie wymaga, aby podmiot został zarejestrowany lub był spółką osobową lub wyłącznym podmiotem gospodarczym, w każdym przypadku posiadającym siedzibę główną/statutową w Irlandii (zezwolenie nie może być wymagane w niektórych przypadkach, np. jeżeli usługodawca państwa trzeciego nie posiada obecności handlowej w Irlandii oraz usługa nie jest świadczona dla osób prywatnych); lub (II) zezwolenie w innym państwie członkowskim, zgodnie z dyrektywą WE w sprawie usług inwestycyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 96 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.