Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 31 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie interwencyjnego szczepienia drobiu przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4393)

Data ogłoszenia:2007-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 31 - Strona 3

Strona 3 z 4

Artykuł 8 Ograniczenia dotyczące przesyłania jaj spożywczych Właściwy organ zapewnia, że jaja spożywcze pochodzące z i/lub uzyskane z gospodarstw objętych szczepieniami interwencyjnymi są przemieszczane do innych części Włoch lub wysyłane do innych państw członkowskich wyłącznie, jeżeli jaja te:

Artykuł 5 Ograniczenia dotyczące przemieszczania jaj wylęgowych drobiu Właściwy organ zapewnia, że jaja wylęgowe pochodzące z i/lub uzyskane z gospodarstw objętych szczepieniami interwencyjnymi są przemieszczane do innych części Włoch lub wysyłane do pozostałych państw członkowskich wyłącznie, jeżeli te jaja wylęgowe:


a) pochodzą ze stad, które zostały zbadane z wynikiem korzystnym zgodnie z pkt 2 załącznika II;

b) są bezpośrednio transportowane do: a) zostały uzyskane ze stad zbadanych z wynikiem korzystnym zgodnie z pkt. 2 załącznika II; (i) zakładu pakującego, wyznaczonego przez właściwy organ i są one pakowane w opakowania jednorazowe przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa biologicznego wymaganych przez właściwy organ, lub

b) przed przemieszczeniem lub wysyłką zostały zdezynfekowane zgodnie z metodą zatwierdzoną przez właściwy organ;

c) są transportowane bezpośrednio do wylęgarni przeznaczenia;

d) ich pochodzenie może zostać zidentyfikowane w obrębie w wylęgarni.

(ii) zakładu produkującego przetwory jajeczne zgodnie z rozdziałem II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w celu ich przetworzenia i obróbki zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Artykuł 6 Ograniczenia dotyczące przemieszczania piskląt jednodniowych Właściwy organ zapewnia, że pisklęta jednodniowe, pochodzące z i/lub uzyskane z gospodarstw objętych szczepieniami interwencyjnymi są przemieszczane do innych części Włoch lub wysyłane do innych państw członkowskich wyłącznie, jeżeli te pisklęta jednodniowe:

Artykuł 9 Ograniczenia dotyczące przemieszczania mięsa drobiowego, mięsa mielonego, przetworów mięsnych, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz produktów mięsnych składających się lub zawierających mięso drobiowe 1. Właściwy organ zapewnia, że mięso drobiowe pochodzące z i/lub uzyskane z gospodarstw objętych szczepieniami interwencyjnymi jest przemieszczane do innych części Włoch lub wysyłane do innych państw członkowskich wyłącznie, jeżeli to mięso:

a) zostały uzyskane z jaj wylęgowych pochodzących od drobiu spełniających warunki określone w art. 5

b) zostają umieszczone w kurnikach lub pomieszczeniach, w których nie przebywa na stałe żaden drób. Artykuł 7 Świadectwa zdrowia towarzyszące przesyłkom drobiu, jaj wylęgowych drobiu oraz piskląt jednodniowych w handlu wewnątrzwspólnotowym Właściwy organ zapewnia, że świadectwa zdrowia w wewnątrzwspólnotowym handlu drobiem, jajami wylęgowymi drobiu oraz pisklętami jednodniowymi, pochodzącymi z i/lub uzyskanymi we Włoszech zawierają zwrot: „Warunki zdrowotne zwierząt w ramach tej przesyłki są zgodne z decyzją 2007/638/WE”.

a) zostało uzyskane z drobiu spełniającego wymogi art. 4;

b) zostało wyprodukowane zgodnie z przepisami załącznika II oraz sekcji II i III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i poddane kontroli zgodnie z przepisami sekcji I, II, III oraz rozdziałów V i VII sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

2. Właściwy organ zapewnia, że mięso mielone, przetwory mięsne, mięso odkostnione mechanicznie oraz produkty mięsne składające się lub zawierające mięso drobiowe pochodzące z i/lub uzyskane z gospodarstw objętych szczepieniami interwencyjnymi są przemieszczanie do innych części Włoch lub wysyłane do innych państw członkowskich wyłącznie, jeżeli produkty te zostały wyprodukowane:

L 258/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 31 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 44 z 20074.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L258 - 39 z 20074.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4409)

 • Dz. U. L258 - 29 z 20074.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i siedmiu zastępców członków z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L258 - 27 z 20074.10.2007

  Dyrektywa Rady 2007/61/WE z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/114/WE odnoszącą się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L258 - 25 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarze ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 23 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w Morzu Bałtyckim w obszarze ICES III b, c oraz d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dz. U. L258 - 21 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L258 - 19 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2007 z dnia 2 października 2007 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L258 - 17 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 15 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sierra Mágina (CHNP))

 • Dz. U. L258 - 13 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Münchener Bier (ChOG))

 • Dz. U. L258 - 9 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 września 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L258 - 7 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 6 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1153/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego

 • Dz. U. L258 - 3 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L258 - 1 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2007 z dnia 26 września 2007 r. otwierające autonomiczne i przejściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.