Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 271 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania jednego członka Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach na okres trzeciego mandatu grupy

Data ogłoszenia:2007-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 271 POZ 15

16.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania jednego członka Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach na okres trzeciego mandatu grupy (2007/666/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2005/383/WE z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Mianuje się pana Francesca D. BUSNELLEGO na członka grupy EGE na okres obecnego mandatu grupy (lata 2005–2009) w zastępstwie byłego członka grupy EGE pana Carla CASINIEGO.

Artykuł 2 Mandat nowego członka grupy EGE wchodzi w życie w dniu przyjęcia niniejszej decyzji.

Dr C. CASINI przekazał w piśmie z dnia 12 lipca 2006 r. swoją rezygnację z członkostwa w grupie EGE w związku z mianowaniem go na posła do Parlamentu Europejskiego. Komisja opublikowała dnia 15 marca 2007 r. zaproszenie do składania wniosków dotyczące wyboru nowego członka Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach, a sąd konkursowy złożony z wyższych rangą urzędników Komisji dokonał oceny otrzymanych wniosków i przedłożył Komisji krótką listę w celu podjęcia przez nią decyzji,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 października 2007 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, str. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 271 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 18 z 200716.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (  Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L271 - 16 z 200716.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. zezwalająca na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w Niemczech po oficjalnym potwierdzeniu obecności BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4648)

 • Dz. U. L271 - 13 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L271 - 10 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L271 - 7 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2007 r.

 • Dz. U. L271 - 5 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2007 z dnia 15 października 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Coliflor de Calahorra (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2007 z dnia 15 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Asiago (ChNP))

 • Dz. U. L271 - 1 z 200716.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2007 z dnia 15 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.