Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 32

j)

Zmiany, przepisy uchylające i końcowe Artykuł 43 Pomoc państwa O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, art. 87, 88 i 89 Traktatu mają zastosowanie do produkcji i handlu

17.10.2007

PL Artykuł 46

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/19

Kod CN

Opis

0809

Zmiana w rozporządzenia (EWG) nr 827/68

0810

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (w tym nektaryny), śliwki i owoce tarniny, świeże Pozostałe owoce, świeże Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych oznaczonych pozycjami 0801 i 0802 Szafran Tymianek, świeży lub schłodzony Bazylia, melisa, mięta, origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmaryn, szałwia, świeże lub schłodzone Chleb świętojański”


W załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 827/68 kod CN 0910 otrzymuje brzmienie:

0813 50 31 0813 50 39 0910 20

„ex 0910 Imbir, kurkuma, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne z wyłączeniem tymianku i szafranu”. Artykuł 47 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2200/96 W rozporządzeniu (WE) nr 2200/96 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 2)

ex 0910 99 ex 1211 90 85

1212 99 30

skreśla się tytuł I do VI, art. 43 i 44, art. 47–57 i załączniki I–V; artykuł 46 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 46

3)

1)

w art. 1 ust. 2 tabela otrzymuje brzmienie:

1. Komisję wspiera Komitet Zarządzający ds. Owoców i Warzyw (zwany dalej ‘komitetem’). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Termin przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.”. Artykuł 48 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2201/96 W rozporządzeniu (WE) nr 2201/96 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) artykuł 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. eśli zachodzi taka potrzeba, lata gospodarcze w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 2, ustalane są według procedury ustanowionej w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96.”; 2) skreśla się tytuły I i II, art. 23–32 i załączniki I–III. Artykuł 49 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 W rozporządzeniu (WE) nr 2826/2000 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu: „W przypadku promowania świeżych owoców i warzyw należy zwrócić szczególną uwagę na promocję skierowaną do dzieci w placówkach edukacyjnych.”;

„Kod CN

Opis

0702 00 00 0703 0704 0705 0706

Pomidory, świeże lub schłodzone Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone, z wyjątkiem warzyw oznaczonych podpozycjami 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 i 0709 90 60 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyjątkiem orzechów areca (lub betel) i cola oznaczonych podpozycją 0802 90 20 Świeże plantany Suszone plantany Figi, świeże Ananasy Awokado Guawa, mango i smaczelina Owoce cytrusowe, świeże lub suszone Winogrona stołowe, świeże Melony (w tym arbuzy) i papaje, świeże Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

0707 00 0708 ex 0709

ex 0802

0803 00 11 ex 0803 00 90 0804 20 10 0804 30 00 0804 40 00 0804 50 00 0805 0806 10 10 0807 0808

L 273/20 2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

w art. 9 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „W przypadku promowania owoców i warzyw skierowanego wyłącznie do dzieci w placówkach edukacyjnych wartość procentowa, o której mowa w akapicie pierwszym, wynosi 60 %.”. Artykuł 50 Zmiany w dyrektywie 2001/112/WE

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.