Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 32

L 273/29

5)

załączniki VIII i VIIIa otrzymują brzmienie: „ZAŁĄCZNIK VIII Pułapy krajowe, o których mowa w art. 4

(w tys. EUR) Państwo członkowskie 2005 2006 2007 2008 2009 Rok 2010 i kolejne lata

Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Niderlandy Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

411 053 943 369 5 148 003 838 289 3 266 092 7 199 000 1 260 142 2 539 000 33 414 386 586 613 000 452 000 467 000 637 388 3 697 528


580 376 1 015 479 5 647 175 2 143 603 4 635 365 8 236 045 1 335 311 3 791 893 36 602 428 329 633 577 504 287 561 956 670 917 3 944 745

593 395 1 021 296 5 695 607 2 171 217 4 649 913 8 282 938 1 337 919 3 813 520 37 051 833 858 737 093 571 377 563 613 755 045 3 960 986

606 935 1 027 278 5 744 240 2 365 298 4 830 954 8 382 272 1 340 752 4 151 330 37 051 846 389 742 610 608 601 565 690 760 281 3 977 175

614 179 1 030 478 5 770 254 2 367 713 4 838 536 8 407 555 1 342 268 4 163 175 37 051 853 090 745 561 609 131 566 801 763 082 3 985 834

611 805 1 030 478 5 774 254 2 178 382 4 840 413 8 415 555 1 340 521 4 184 720 37 051 853 090 744 955 608 827 565 520 763 082 3 975 849

L 273/30

ZAŁĄCZNIK VIII a Pułapy krajowe, o których mowa w art. 71c

(w tys. EUR) Rok kalendarzowy Bułgaria Republika Czeska Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Rumunia Polska Słowenia Słowacja

PL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rok 2016 i kolejne lata

200 384 246 766 287 399 327 621 407 865 488 209 568 553 648 897 729 241 809 585

228 800 294 551 377 919 470 463 559 622 645 222 730 922 816 522 902 222 902 222 902 222 902 222

23 400 27 300 40 400 50 500 60 500 70 600 80 700 90 800 100 900 100 900 100 900 100 900

8 900 12 500 17 660 27 167 31 670 36 173 40 676 45 179 49 682 49 682 49 682 49 682

33 900 43 819 60 764 75 610 90 016 103 916 117 816 131 716 145 616 145 616 145 616 145 616

92 000 113 847 154 912 193 076 230 560 267 260 303 960 340 660 377 360 377 360 377 360 377 360

350 800 446 305 540 286 677 521 807 366 933 966 1 060 666 1 187 266 1 313 966 1 313 966 1 313 966 1 313 966

670 830 1 668 3 017 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102

441 930 532 444 623 399 712 204 889 814 1 067 425 1 245 035 1 422 645 1 600 256 1 777 866

724 600 980 835 1 263 706 1 579 292 1 877 107 2 162 207 2 447 207 2 732 307 3 017 407 3 017 407 3 017 407 3 017 407

35 800 44 184 59 026 73 618 87 942 101 959 115 976 129 993 144 110 144 110 144 110 144 110

97 700 127 213 161 362 201 937 240 014 276 514 313 114 349 614 386 214 386 214 386 214 386 214”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.10.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.