Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2007-10-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 16

Strona 1 z 2
L 275/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 13 i 19, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

produktów należą: kategoria 4 (T-shirty), kategoria 5 (pulowery), kategoria 6 (spodnie), kategoria 7 (bluzki), kategoria 20 (bielizna pościelowa), kategoria 26 (suknie), kategoria 31 (biustonosze) i kategoria 115 (przędza lniana lub przędza z ramii).

(4)

Powyższy wniosek o konieczności nadzoru został także wyciągnięty, biorąc pod uwagę, że inne znaczące rynki konsumenckie utrzymują ograniczenia przywozowe obejmujące wiele kategorii wyrobów włókienniczych pochodzenia chińskiego do dnia 31 grudnia 2008 r. W celu zapewnienia płynnego przejścia do w pełni zliberalizowanego handlu wyrobami włókienniczymi konieczne jest monitorowanie tendencji występujących w przywozie wyżej wspomnianych ośmiu kategorii wyrobów włókienniczych, wyszczególnionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, z tak dużym wyprzedzeniem jak to tylko możliwe, poprzez wprowadzenie systemu nadzoru a priori, stosując system podwójnej kontroli wymienionych produktów na okres jednego roku, od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) poinformował Komisję, że będzie współpracował w ramach systemu podwójnej kontroli dla ośmiu kategorii wymienionych w Protokole od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3030/93. W celu zapewnienia przejrzystości i przewidywalności systemu przywozu od dnia 1 stycznia 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w odpowiednim czasie. Zgodnie z art. 14 ust. 1 załącznika III dopuszczenie do swobodnego obrotu wyrobów pochodzących z Chin, podlegających ustalonym w Protokole pułapom i wysłanych przed 1 stycznia 2008 r., nadal podlega temu systemowi przywozu do 31 marca 2008 r. Od dnia 1 kwietnia 2008 r. będzie stosowany system podwójnej kontroli przewidziany w niniejszym rozporządzeniu i pozwolenia na przywóz będą wydawane w zamian za pozwolenie na wywóz wydane dla tych towarów.

W dniu 10 czerwca 2005 r. Komisja i Ministerstwo Handlu (zwane dalej „Ministerstwem”) Chińskiej Republiki Ludowej podpisały Protokół Ustaleń (zwany dalej „Protokołem”) w sprawie wywozu niektórych chińskich produktów włókienniczych i odzieżowych do Wspólnoty. Niniejszy Protokół wprowadził uzgodnione pułapy dla niektórych kategorii wyrobów włókienniczych. Wprowadzenie uzgodnionych pułapów zakończy się dnia 1 stycznia 2008 r. Protokół obejmuje przywóz z Chin do Wspólnoty dziesięciu kategorii wyrobów włókienniczych: kategoria 2 (tkaniny bawełniane), kategoria 4 (T-shirty), kategoria 5 (pulowery), kategoria 6 (spodnie), kategoria 7 (bluzki), kategoria 20 (bielizna pościelowa), kategoria 26 (suknie), kategoria 31 (biustonosze), kategoria 39 (bielizna stołowa i kuchenna) i kategoria 115 (przędza lniana lub przędza z ramii). Odpowiednie kody celne tych produktów wymienione są w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93. Dla przywozu omawianych towarów pochodzących z Chin i mieszczących się obecnie w uzgodnionych w Protokole pułapach należy zapewnić płynne i uporządkowane przejście do w pełni zliberalizowanego handlu wyrobami włókienniczymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 275 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 32 z 200719.10.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 8 października 2007 r. zmieniająca protokół nr 4 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L275 - 30 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L275 - 27 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L275 - 25 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1110/2007

 • Dz. U. L275 - 23 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni października 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L275 - 19 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L275 - 3 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dz. U. L275 - 1 z 200719.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.