Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1293/2007 z dnia 30 października 2007 r. uchylające cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1050/2002 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu i zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz uchylające cła wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 960/2003 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii, zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz kończące postępowanie w tej sprawie

Data ogłoszenia:2007-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 17

Strona 1 z 4
6.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/17

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1293/2007 z dnia 30 października 2007 r. uchylające cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1050/2002 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu i zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz uchylające cła wyrównawcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 960/2003 na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii, zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz kończące postępowanie w tej sprawie


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), a w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 19, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (3)

nr 960/2003 z dnia 2 czerwca 2003 r. nakładającym ostateczne cło wyrównawcze na przywóz zapisywalnych dysków kompaktowych pochodzących z Indii (5) („pierwotne postępowanie antysubsydyjne”). Wyniosły one 7,3 %.

2. Poprzednie dochodzenia dotyczące przywozu płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Malezji Decyzją 2006/753/WE (6) Komisja zakończyła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Hongkongu i z Malezji, ze względu na fakt, że nałożenie środków nie leżało w interesie Wspólnoty („decyzja o zakończeniu”). Stwierdzono, że ze względu na niewielki udział w rynku, przemysł wspólnotowy prawdopodobnie nie osiągnąłby znacznych korzyści z nałożenia środków. Uznano więc, że nałożenie środków byłoby nieproporcjonalne, ponieważ miałoby znaczące negatywne skutki dla importerów, dystrybutorów, przedsiębiorstwa handlu detalicznego i konsumentów.

1. Obowiązujące środki i środki będące przedmiotem przeglądu

(1)

3. Rozpoczęcie przeglądu

(4)

Ostateczne cła antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu zostały nałożone dnia 18 czerwca 2002 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu, pochodzących z Tajwanu (3) („pierwotne postępowanie antydumpingowe”). Zakres takich ceł wynosił od 17,7 % do 38,5 %. Termin obowiązywania zawiadomieniem w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych (4). Ostateczne cła wyrównawcze na przywóz z Indii płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu zostały nałożone dnia 5 czerwca 2003 r. rozporządzeniem Rady (WE)

W dniu 22 marca 2007 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) (7) wszczęcie częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Tajwanu oraz częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych stosowanych wobec przywozu płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii.

(5)

(2)

Zakres przeglądów, rozpoczętych z inicjatywy Komisji, był ograniczony do oceny interesu Wspólnoty, z możliwością podjęcia decyzji z mocą wsteczną od dnia 5 listopada 2006 r., tj. od daty wejścia w życie decyzji o zakończeniu. Dla celów skuteczności procedury oba przeglądy zostały objęte jednym dochodzeniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 288 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 60 z 20076.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/11/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L288 - 35 z 20076.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5210) (1)

 • Dz. U. L288 - 27 z 20076.11.2007

  Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L288 - 22 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. poddające wymogowi rejestracji przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itp.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L288 - 20 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2007 z dnia 5 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 1 z 20076.11.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.