Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Fakturowania Elektronicznego (e-fakturowania)

Data ogłoszenia:2007-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 5

Strona 5 z 7

ZAŁĄCZNIK ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW GRUPA EKSPERTÓW DS. FAKTUROWANIA ELEKTRONICZNEGO 1. KONTEKST Komisja Europejska (KE) wychodzi naprzeciw wyzwaniom globalizacji gospodarczej. W swojej „Szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej”, wprowadzonej we wrześniu 2006 r. KE zaobserwowała, że „w nowym porządku ekonomicznym Europa nie może zmierzyć się z konkurencją, jeżeli nie wykaże się większą pomysłowością, nie będzie lepiej reagować na potrzeby i preferencje konsumentów oraz nie stanie się bardziej innowacyjna”. W kontekście gospodarki globalnej jako podstawa poprawy konkurencyjności europejskiej wyłaniają się dwa aspekty: skuteczność oraz niezawodność. Poprawa efektywności łańcuchów wartości przyczynia się do obniżenia kosztów a zwiększenie pewności otoczenia, w którym one działają, podnosi ich konkurencyjność. Efektywność i niezawodność łańcuchów wartości jest zatem podłożem innowacji. Usprawnienie przepływu informacji w każdym łańcuchu wartości ogranicza nieefektywność, zwiększa niezawodność oraz przyczynia się do redukcji kosztów. Ponieważ Europa zmierza w kierunku przyjęcia jednolitego obszaru płatniczego euro (SEPA), należy także zająć się kwestią procesów gospodarczych, które są w znacznym stopniu powiązane z płatnościami dokonywanymi pomiędzy przedsiębiorstwami jako takimi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a rządem. Oczekuje się, że SEPA będzie miał znaczny wkład w Agendę lizbońską. Zapewnienie podstawy dla osiągnięcia interoperatywności rozwiązań w zakresie e-fakturowania w sektorze publicznym i prywatnym należy do zakresu i przedmiotu europejskich ram fakturowania elektronicznego (EFE). Ramy będą stanowiły podstawę interoperatywności dzięki ustanowieniu wspólnych zasad w zakresie przedsiębiorczości i norm technicznych. Poprzez pomoc we wzmocnieniu pozytywnych bodźców gospodarczych, zachęcających do zastąpienia procesów opierających się na pracy ręcznej z wykorzystaniem papieru handlem elektronicznym, ramy przyczynią się do zniesienia istniejących obecnie przeszkód w zakresie przyjęcia i ustanowienia wewnątrzwspólnotowych (transgranicznych) rozwiązań w zakresie e-fakturowania.


2. MANDAT UDZIELONY GRUPIE EKSPERTÓW DS. E-FAKTUROWANIA Zadaniem Grupy Ekspertów („Grupa”) będzie pomoc Komisji w rozwoju i nadzorowaniu postępów w kierunku ustalonej strategii stworzenia europejskich ram e-fakturowania. Zadania Grupy powinny zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2009 r. Grupa spełnia następujące zadania szczególne: a) wskazanie w uregulowaniach prawnych z zakresu e-fakturowania na poziomie Wspólnoty i państw członkowskich braków, które uniemożliwiają wykorzystanie w pełni potencjału gospodarki Wspólnoty; b) określenie wymogów biznesowych e-fakturowania dla europejskich ram e-fakturowania oraz zapewnienie ich zatwierdzenia przez najważniejsze zainteresowane strony; c) określenie istotnych dla e-fakturowania danych, w szczególności dotyczących powiązań między fakturami i – co najmniej – procesu zaopatrzenia i płatności, spraw związanych z podatkiem VAT, potwierdzeniem autentyczności i integralności, wymogami archiwizacji i przechowywania, jak i potrzebą zagwarantowania zatwierdzenia tych elementów przez najważniejsze zainteresowane strony; d) zaproponowanie podziału obowiązków między organami normalizacyjnymi oraz ustalenie ram czasowych dla rozwoju wspólnej normy/wspólnych norm, opierającej/opierających się na wymogach biznesowych i wymogach w zakresie danych określonych przez zainteresowane strony w celu wsparcia europejskich ram e-fakturowania; e) zaproponowanie europejskich ram e-fakturowania. Europejskie ramy e-fakturowania mają na celu stworzenie wspólnej struktury pojęciowej, uwzględniającej wymogi i normy biznesowe oraz zaproponowanie rozwiązań wspierających świadczenie usług e-fakturowania w ogólnie dostępny i interoperatywny sposób.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 289 POZ 38 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 59 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcenie winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5293)

 • Dz. U. L289 - 45 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5452) (1)

 • Dz. U. L289 - 14 z 20077.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5238) (1)

 • Dz. U. L289 - 13 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

 • Dz. U. L289 - 12 z 20077.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L289 - 10 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze ICES I oraz II b przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L289 - 8 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L289 - 4 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L289 - 3 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2007 w celu dokonania rozróżnienia między krajami trzecimi a terytoriami państw członkowskich Unii Europejskiej niestanowiącymi części obszaru celnego Wspólnoty

 • Dz. U. L289 - 1 z 20077.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.