Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2007-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 1

Strona 1 z 2
9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2 (2007/694/WE)

L 292/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota


SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) Tytuł 1 — Ogółem 33 751 632 33 751 632 92 060 92 060 33 843 692 33 843 692

10

2

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 2 — Ogółem 976 532 976 532

OGÓŁEM

34 691 532

92 060

34 783 592

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/3 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

101

Wkład EFTA ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

568 000 33 751 632

92 060 92 060

660 060 33 843 692

Tytuł 1 — Ogółem OGÓŁEM

33 751 632 34 691 532

92 060 92 060

33 843 692 34 783 592

L 292/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

101

Wkład EFTA

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

568 000

92 060

660 060

Uwagi Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/5 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 18 535 500 18 535 500

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 3 164 310 3 164 310

3 33 36

WYDATKI OPERACYJNE ŹRÓDŁA DZIAŁANIA STRATEGICZNE Tytuł 3 — Ogółem 10 187 632 2 804 090 12 991 722 80 000 12 060 92 060 10 267 632 2 816 150 13 083 782

OGÓŁEM

34 691 532

92 060

34 783 592

L 292/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 3

331 3312

Wsparcie operacyjne Posiedzenia (1) (4) (5) Artykuł 3 3 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM 995 200 995 200 10 187 632 80 000 80 000 80 000 1 075 200 1 075 200 10 267 632

ROZDZIAŁ 3 6

361 3611

Działania strategiczne 10–11 Operacje EEA (*) Artykuł 3 6 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM 200 390 428 081 2 804 090 12 060 12 060 12 060 212 450 440 141 2 816 150

Tytuł 3 — Ogółem OGÓŁEM

12 991 722 34 691 532

92 060 92 060

13 083 782 34 783 592

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/7 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA

331

Wsparcie operacyjne Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L292 - 39 z 20079.11.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

  • Dz. U. L292 - 9 z 20079.11.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.