Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 39

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 39

Strona 1 z 12
9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/39

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 (2007/696/WE)

L 292/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 34 500 000 34 500 000 8 300 000 8 300 000 42 800 000 42 800 000


2 20

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 24 440 000 24 440 000 2 090 000 2 090 000 26 530 000 26 530 000

3 30

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem 450 000 450 000 954 000 954 000 1 404 000 1 404 000

4

INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Ogółem 336 000 336 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 418 000 418 000

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. 57 000 57 000 57 000 57 000

7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH Tytuł 7 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

60 144 000

11 401 000

71 545 000

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/41

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

100 102

Dochody z opłat i należności Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB) ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

34 500 000 0 34 500 000

6 800 000 1 500 000 8 300 000

41 300 000 1 500 000 42 800 000

Tytuł 1 — Ogółem

34 500 000

8 300 000

42 800 000

L 292/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

100

Dochody z opłat i należności

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

34 500 000

6 800 000

41 300 000

Uwagi Prognozowane dochody własne z tytułu usług w zakresie certyfikacji świadczonych przez Agencję (z wyjątkiem pojedynczego zatwierdzenia POA). 102 Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

0

1 500 000

1 500 000

Uwagi Umowa ramowa o usługi EASA-2006-C39 — Prognozowane dochody z tytułu działalności w zakresie zezwoleń na lot i wymagań lotniczych.

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/43

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200

Subwencja Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

22 440 000 24 440 000

2 090 000 2 090 000

24 530 000 26 530 000

Tytuł 2 — Ogółem

24 440 000

2 090 000

26 530 000

L 292/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

22 440 000

2 090 000

24 530 000

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L292 - 9 z 20079.11.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

  • Dz. U. L292 - 1 z 20079.11.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.