Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 9

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2007-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 9

Strona 1 z 10
9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/9

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2 (2007/695/WE)

L 292/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 13 595 200 13 595 200 404 800 404 800 14 000 000 14 000 000


5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

13 595 200

404 800

14 000 000

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/11

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Subwencje Wspólnoty Europejskiej Subwencje Wspólnoty Europejskiej Artykuł 2 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 13 595 200 13 595 200 13 595 200 404 800 404 800 404 800 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

13 595 200 13 595 200

404 800 404 800

14 000 000 14 000 000

L 292/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200 2000

Subwencje Wspólnoty Europejskiej Subwencje Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

13 595 200

404 800

14 000 000

Uwagi Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/13

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 19 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE REZERWA NA TYTUŁ 1 Tytuł 1 — Ogółem 3 967 000 219 000 17 000 102 000 74 000 1 079 000 5 471 000 415 000 19 000 – 1 000 54 000 1 000 – 1 079 000 – 591 000 p.m. 4 880 000 4 382 000 238 000 16 000 156 000 75 000

2 20 21 22 23 24 26 29

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE INFORMATYKA MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE REZERWA NA TYTUŁ 2 Tytuł 2 — Ogółem 281 000 231 000 15 000 39 000 81 000 80 000 1 006 000 1 733 000 876 000 527 000 181 000 132 000 74 000 14 000 – 1 006 000 798 000 p.m. 2 531 000 1 157 000 758 000 196 000 171 000 155 000 94 000

3 31 32 33 34 39

WYDATKI OPERACYJNE SIECI BADANIA I STUDIA INFORMACJA I KOMUNIKACJA STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI REZERWA NA TYTUŁ 3 Tytuł 3 — Ogółem 1 992 000 500 000 765 000 600 000 2 534 200 6 391 200 850 000 1 300 000 391 000 191 000 – 2 534 200 197 800 2 842 000 1 800 000 1 156 000 791 000 p.m. 6 589 000

OGÓŁEM

13 595 200

404 800

14 000 000

L 292/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju Dodatki sekretarskie Artykuł 1 1 0 — Ogółem 2 128 000 212 000 283 000 11 000 2 634 000 178 500 12 000 15 000 1 000 206 500 2 306 500 224 000 298 000 12 000 2 840 500

111 1113 1115

Inny personel Stażyści Agenci kontraktowi Artykuł 1 1 1 — Ogółem 74 000 298 000 372 000 32 000 – 107 000 – 75 000 106 000 191 000 297 000

112 1120

Zawodowe szkolenie personelu Zawodowe szkolenie personelu Artykuł 1 1 2 — Ogółem 148 008 148 008 – 43 008 – 43 008 105 000 105 000

113 1130 1132

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Artykuł 1 1 3 — Ogółem 75 000 36 000 131 000 3 000 1 000 4 000 78 000 37 000 135 000

114 1141

Różne świadczenia i dodatki Roczne koszty podróży Artykuł 1 1 4 — Ogółem 54 000 55 000 – 16 500 – 16 500 37 500 38 500

117 1175

Świadczenia dodatkowe Usługi tymczasowe Artykuł 1 1 7 — Ogółem 77 992 116 992 85 008 85 008 163 000 202 000

118 1180 1181 1182

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Koszty podróży Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne Artykuł 1 1 8 — Ogółem 216 000 14 000 31 000 59 000 37 000 357 000 89 000 5 000 96 000 29 000 29 000 248 000 305 000 19 000 127 000 88 000 66 000 605 000

1183 1184

9.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 292 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L292 - 39 z 20079.11.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

  • Dz. U. L292 - 1 z 20079.11.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.