Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 26

Tytuł:

Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2007

Data ogłoszenia:2007-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 26

L 301/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2007

BUDŻETY

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2007 (2007/743/WE) Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) przyjętego przez Zarząd w dniu 10 czerwca 2004 r. „budżet i budżety zmieniające, w kształcie ostatecznie uchwalonym, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Pierwszy budżet korygujący EMEA na rok 2007 został uchwalony przez Zarząd w dniu 4 października 2007 r. (EMEA/MB/280571/2007).


(in EUR) Pozycja Opis Budżet 2005 Budżet 2006 Budżet 2007 Korekty Poprawiony budżet 2007

Dochody 100 520 521 Pobrane opłaty Dochody z odsetek bankowych Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług Dochody różne 71 895 056 750 726 2 779 825 92 580 000 650 000 5 375 000 105 870 000 916 000 4 618 000 2 700 000 84 000 425 000 108 570 000 1 000 000 5 043 000

600 900

— 198 960

760 000 900 000

490 000 800 000

216 000 400 000 3 825 000

706 000 1 200 000

Budżet razem Wydatki 2125 3010 3050 Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów Ocena produktów leczniczych Programy wspólnotowe

109 396 448

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000

3 680 288 29 098 525 131 921

5 267 000 46 058 000 760 000

6 024 000 46 513 000 490 000

909 000 2 700 000 216 000 3 825 000

6 933 000 49 213 000 706 000

Budżet razem

105 355 032

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 301 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 28 z 200720.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1347/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (  Dz.U. L 300 z 17.11.2007)

 • Dz. U. L301 - 27 z 200720.11.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/744/WPZiB z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowego biura cywilnego w Kosowie z elementem funkcji specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (Zespół przygotowawczy MBC/SPUE)

 • Dz. U. L301 - 14 z 200720.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5492) (1)

 • Dz. U. L301 - 3 z 200720.11.2007

  Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (1)

 • Dz. U. L301 - 1 z 200720.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.