Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 313 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 95 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji typu pojazdów w odniesieniu do ochrony użytkowników pojazdów silnikowych w przypadku zderzenia bocznego

Data ogłoszenia:2007-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 313 POZ 1

Strona 1 z 31
30.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Regulamin nr 95 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji typu pojazdów w odniesieniu do ochrony użytkowników pojazdów silnikowych w przypadku zderzenia bocznego


Uzupełnienie 94: Regulamin nr 95

Zgodnie z międzynarodowym prawem publicznym tylko oryginalne teksty EKG ONZ mają moc prawną. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzić w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/ wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html Obejmujące wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 1 do serii poprawek 02 – data wejścia w życie: 12 sierpnia 2004 r. Sprostowanie z dnia 21 lutego 2005 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakres Definicje Wniosek o homologację Homologacja Specyfikacje i badania Modyfikacja typu pojazdu Zgodność produkcji Kary za niezgodność produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji Przepisy przejściowe Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIK I Załącznik 1: Komunikat o homologacji lub rozszerzeniu, odmowie lub wycofaniu homologacji lub o ostatecznym zaprzestaniu produkcji typu pojazdu w odniesieniu do ochrony użytkowników w przypadku zderzenia bocznego, zgodnie z regulaminem nr 95 Układ znaku homologacji Procedura określania punktu „H” i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych Dodatek 1 Opis trójwymiarowej maszyny punktu „H” (maszyna 3-D H) Dodatek 2 Trójwymiarowy układ odniesienia Dodatek 3 Dane odniesienia dotyczące miejsc siedzących Procedura badania zderzeniowego Dodatek 1 Określanie kryteriów zachowania GE.95-22782 Dodatek 2 Procedura obliczenia kryterium lepkości (VC) dla manekina EUROSID 1 Charakterystyka ruchomej bariery podlegającej odkształceniu Dodatek 1 Krzywe siły ugięcia dla badań statycznych Dodatek 2 Krzywe siły ugięcia dla badań dynamicznych Opis techniczny manekina używanego do badania zderzenia bocznego Instalacja manekina używanego do badania zderzenia bocznego Badanie częściowe

Załącznik 2: Załącznik 3:

Załącznik 4:

Załącznik 5:

Załącznik 6: Załącznik 7: Załącznik 8:

L 313/2

1.

PL

ZAKRES

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2007

Niniejszy regulamin stosuje się do zachowania się pod wpływem zderzenia bocznego struktury kabiny pasażerskiej pojazdów kategorii M1 i N1 w przypadku, gdy punkt „R” najniższego siedzenia znajduje się nie wyżej niż 700 mm nad poziomem podłoża, natomiast pojazd znajduje się w stanie odpowiadającym masie odniesienia określonej w ppkt 2.10 niniejszego regulaminu.

2.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 2.1. „homologacja typu pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w odniesieniu do zachowania struktury kabiny pasażerskiej pod wpływem zderzenia bocznego; „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów o napędzie mechanicznym, które nie różnią się pod następującymi istotnymi względami: długość, szerokość i prześwit pojazdów, jeżeli ma to negatywny wpływ na wyniki zalecone w niniejszym regulaminie; budowa, wymiary, linie i materiały ścian bocznych kabiny pasażerskiej, jeżeli ma to negatywny wpływ na wyniki zalecone w niniejszym regulaminie; linie i wewnętrzne wymiary kabiny pasażerskiej oraz typ systemów zabezpieczających, jeżeli ma to negatywny wpływ na wyniki zalecone w niniejszym regulaminie; położenie silnika (z przodu, z tyłu, centralnie); masa własna, jeżeli ma to negatywny wpływ na wyniki zalecone w niniejszym regulaminie; układy nieobowiązkowe lub elementy wyposażenia wnętrza, jeżeli ma to negatywny wpływ na wyniki zalecone w niniejszym regulaminie; typ siedzenia (siedzeń) przedniego (przednich) oraz położenie punktu R, jeżeli ma to negatywny wpływ na wyniki zalecone w niniejszym regulaminie; „kabina pasażerska” oznacza przestrzeń mieszczącą osoby znajdujące się w pojeździe, ograniczoną: dachem, podłogą, ścianami, drzwiami, szybami zewnętrznymi oraz przegrodą przednią i płaszczyzną przegrody przedziału tylnego lub płaszczyzną wspornika oparć siedzeń tylnych; „punkt R” lub „punkt odniesienia siedzeń” oznacza, określony przez producenta pojazdu, punkt odniesienia, który: posiada współrzędne określone w stosunku do konstrukcji pojazdu; odpowiada teoretycznemu położeniu punktu obrotu tułowia/ud (punkt H) dla najniższej i najbardziej do tyłu odsuniętej normalnej pozycji w czasie jazdy lub pozycji użytkowania podanej przez producenta pojazdu dla każdego określonego miejsca siedzącego; „punkt H” oznacza punkt określony w załączniku 3 do niniejszego regulaminu; „pojemność zbiornika paliwa” oznacza pojemność zbiornika paliwa określoną przez producenta pojazdu; „płaszczyzna poprzeczna” oznacza płaszczyznę pionową prostopadłą do środkowej pionowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu; „system zabezpieczający” oznacza urządzenia przytrzymywania i/lub zabezpieczania osób znajdujących się w pojeździe;

2.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 313 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L313 - 58 z 200730.11.2007

    Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji:I. pasów bezpieczeństwa, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących dla dzieci ISOFIX dla osób znajdujących się w pojazdach silnikowychII. pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.