Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5776)

Data ogłoszenia:2007-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 7

Strona 7 z 9

t)

881 000 EUR dla Rumunii;

u) 61 000 EUR dla Słowenii; v) 302 000 EUR dla Słowacji; w) 201 000 EUR dla Finlandii; x) 4 000 000 EUR dla Zjednoczonego Królestwa.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na wykonanie badań laboratoryjnych oraz na odszkodowania dla właścicieli za straty poniesione w związku z ubojem zwierząt objętych wspomnianym programem, i nie przekracza:


a) 15 000 EUR dla Estonii; b) 200 000 EUR dla Litwy; c) 800 000 EUR dla Polski.

Artykuł 13 Wścieklizna 1. Programy zwalczania wścieklizny przedstawione przez Bułgarię, Litwę, Węgry, Austrię, Polskę, Rumunię i Słowację niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na koszty wykonania badań laboratoryjnych oraz zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach wspomnianych programów, i nie przekracza:

3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza:

a) za wykonanie testu ELISA b) za wykonanie testu immunodyfuzji w żelu agarowym

0,5 EUR za jeden test;

a) 700 000 EUR dla Bułgarii; b) 700 000 EUR dla Litwy; c) 1 500 000 EUR dla Węgier; d) 290 000 EUR dla Austrii; e) 3 900 000 EUR dla Polski; f) 2 500 000 EUR dla Rumunii; g) 575 000 EUR dla Słowacji.

0,5 EUR za jeden test.

Artykuł 15 Choroba Aujeszky’ego 1. Programy zwalczania choroby Aujeszky’ego przedstawione przez Hiszpanię, Węgry i Polskę niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza:

2. Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy, o których mowa w ust. 1, stanowi 50 % kosztów, które zostaną poniesione przez zainteresowane państwo członkowskie na wykonanie badań laboratoryjnych, i nie przekracza:

a) za wykonanie testu ELISA b) za wykonanie badania na wykrycietetracykliny w szlifach kostnych

8 EUR za jeden test;

a) 450 000 EUR dla Hiszpanii; b) 60 000 EUR dla Węgier; c) 5 000 000 EUR dla Polski.

8 EUR badanie.

za

jedno

Artykuł 14 Enzootyczna białaczka bydła 1. Programy zwalczania enzootycznej białaczki bydła, przedstawione przez Estonię, Litwę i Polskę niniejszym zatwierdza się na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 3. Maksymalna kwota kosztów, jaka ma zostać zwrócona państwom członkowskim za realizację programów, o których mowa w ust. 1, nie przekracza 1 EUR za jeden test w przypadku wykonania testu ELISA.

1.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/37

ROZDZIAŁ II PROGRAMY WIELOLETNIE

b) 475 000 EUR dla Niemiec; c) 1 000 000 EUR dla Estonii; d) 1 200 000 EUR dla Łotwy; e) 350 000 EUR dla Słowenii; f) 100 000 EUR dla Finlandii.

Artykuł 16 Wścieklizna 1. Wieloletnie programy zwalczania wścieklizny, przedstawione przez Republikę Czeską, Niemcy, Estonię, Łotwę, Słowenię i Finlandię niniejszym zatwierdza się na okres od:

a) 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. dla Republiki Czeskiej i Niemiec; b) 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. dla Łotwy i Finlandii; c) 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. dla Estonii; d) 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. dla Słowenii.

6. Kwoty, które zostaną przeznaczone na następne lata, ustanawia się w zależności od wykonania programu w 2008 r. Przybliżone kwoty (w EUR) zamieszczono poniżej:

2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, na wykonanie badań laboratoryjnych oraz zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach wspomnianych programów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 314 POZ 29 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 21 z 20071.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3938) (1)

 • Dz. U. L314 - 20 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (1)

 • Dz. U. L314 - 9 z 20071.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L314 - 7 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES „cieśnina Kattegat” (południe obszaru III a) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 6 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające współczynnik redukcji powierzchni przypadającej na rolnika, dla której wnioskowana jest na 2007 r. pomoc z tytułu roślin energetycznych

 • Dz. U. L314 - 3 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1412/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 20071.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.