Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 57

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. uznająca koncentrację przedsiębiorstw za zgodną ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3443) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 57

Strona 1 z 6
4.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/57

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lipca 2007 r. uznająca koncentrację przedsiębiorstw za zgodną ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3443)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/784/WE) Dnia 18 lipca 2007 r. Komisja podjęła decyzję w sprawie dotyczącej koncentracji przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, w szczególności na mocy jego art. 8 ust. 2 rozporządzenia. Pełny tekst decyzji, niemający charakteru poufnego, w języku oryginału oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html


STRESZCZENIE (1)

Dnia 28 listopada 2006 r. Komisja otrzymała zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady nr 139/2004 (1) („rozporządzenie WE w sprawie koncentracji przedsiębiorstw”) zgłoszenie projektu koncentracji przedsiębiorstw, w myśl którego SFR SA („SFR”, Francja), przedsiębiorstwo kontrolowane wspólnie przez Vivendi SA („Vivendi”, Francja) i Vodafone Group plc („Vodafone”, UK) nabywa, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady, wyłączną kontrolę nad działalnością związaną z dostępem do Internetu i telefonią stacjonarną przedsiębiorstwa Télé 2 France („Télé 2”, Francja, filia grupy Télé 2) w drodze zakupu akcji. Operacja nie dotyczy tej części działalności firmy Télé 2, która związana jest z telefonią komórkową. SFR jest przedsiębiorstwem francuskim działającym w sektorze telefonii komórkowej we Francji. Jest kontrolowane przez Vivendi i Vodafone. Vivendi jest spółką matką francuskiej grupy działającej w sektorze mediów i telekomunikacji. Grupa Vivendi jest obecna głównie w sektorach telewizji płatnej (za pośrednictwem grupy Canal+), kina, muzyki, gier interaktywnych i telekomunikacji. Vodafone jest spółką matką brytyjskiej grupy działającej jako operator sieci telefonii komórkowej oraz dostawca innych usług telekomunikacyjnych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej i poza nią. Télé 2 France (Télé 2) jest francuską filią grupy Télé 2. Działa w sektorze telefonii stacjonarnej, dostarczania dostępu do Internetu a także płatnej telewizji od czasu

wprowadzenia na rynek w czerwcu 2006 r. oferty telewizji w technologii DSL (2). Télé 2 działa również w sektorze telefonii komórkowej.

(6)

Badanie rynku wykazało, że zgłoszona operacja może spowodować znaczne osłabienie presji konkurencji wywieranej przez operatorów DSL na wszystkich rynkach telewizji płatnej we Francji, a w związku z tym, w dalszej perspektywie, wzrost cen oraz obniżenie jakości oferowanych usług. Istnieją więc poważne wątpliwości, czy zgłoszona operacja nie ograniczy w znaczący sposób skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub na znacznej jego części. SFR i Vivendi zaproponowały jednak odpowiednie środki zaradcze, umożliwiające rozwianie tych wątpliwości.

I. OKREŚLENIE RYNKÓW

(2)

Wstęp

(7)

(3)

(4)

Niniejsza operacja dotyczy sektora telewizji płatnej we Francji. Sektor ten jest schematycznie zorganizowany w następujący sposób. W początkowej fazie procesu znajdują się posiadacze praw do emisji programów (filmów, seriali, imprez sportowych itd.). Na poziomie pośrednim wydawcy kanałów produkują we własnym zakresie swoje programy i/lub nabywają prawa do nadawania programów (filmów, seriali, imprez sportowych itd.), by wypełnić treścią swoje kanały. W końcowej fazie procesu dystrybutorzy nabywają od wydawców prawa do emisji ich kanałów i tworzą ofertę telewizji płatnej w formie pakietów kanałów dostępnych po opłaceniu abonamentu. Dystrybucja ofert telewizji płatnej do konsumentów końcowych może być realizowana poprzez różne sposoby transmisji, z których we Francji najważniejszymi są telewizja kablowa, satelitarna, DSL oraz telewizja naziemna (analogowa i cyfrowa).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 316 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 62 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie, Rumunii i Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6109) (1)

 • Dz. U. L316 - 53 z 20074.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3975 – Cargill/Degussa) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1034) (1)

 • Dz. U. L316 - 6 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (1)

 • Dz. U. L316 - 4 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dz. U. L316 - 1 z 20074.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.