Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 23

Strona 1 z 5
6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1434/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2001 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, nieznacznie zmodyfikowanych lub nie, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, a także poprzez przywóz niektórych nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i poddające ten przywóz rejestracji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK (1) (5)

nieznacznie zmodyfikowane lub nie, wysyłane z Tajlandii, zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 8305 10 00 (przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia sklasyfikowane w ramach kodów TARIC 8305 10 00 19, 8305 10 00 29 oraz 8305 10 00 90) (zwane dalej „produktami objętymi dochodzeniem”).

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

Zgodnie z art. 13 ust. 3 Komisja otrzymała wniosek o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek został złożony w dniu 22 października 2007 r. przez Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, firmę będącą producentem wspólnotowym niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych.

B. PRODUKT

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są antydumpingowe środki wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2004 (2) i rozszerzone na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Wietnamu (3) oraz z Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (4).

D. PODSTAWY

(6)

(2)

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków, są niektóre kołowe mechanizmy segregatorowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszane zwykle w ramach kodu CN ex 8305 10 00 („produkt objęty postępowaniem”). Na potrzeby niniejszego rozporządzenia kołowe mechanizmy segregatorowe składają się z dwóch prostokątnych arkuszy stalowych lub drutów z co najmniej czterema przymocowanymi półpierścieniami drutu stalowego, połączonych stalową pokrywą. Można je otworzyć poprzez pociągnięcie półpierścieni albo za pomocą małej stalowej dźwigni, przymocowanej do mechanizmu kołowego. Produktami objętymi dochodzeniem są niektóre nieznacznie zmodyfikowane kołowe mechanizmy segregatorowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 8305 10 00 (przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia sklasyfikowane w ramach kodu TARIC 8305 10 00 90), a także niektóre kołowe mechanizmy segregatorowe,

(4)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na fakt obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej polegającego na nieznacznej modyfikacji produktu objętego postępowaniem w sposób, który pozwala na objęcie go kodami celnymi, których środki te nie dotyczą, w szczególności kodem CN ex 8305 10 00 (przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia sklasyfikowany w ramach kodu TARIC 8305 10 00 90), jak również na to, że modyfikacja nie zmienia istotnych cech charakteryzujących produkt objęty postępowaniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 320 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 35 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5751) (1)

 • Dz. U. L320 - 33 z 20076.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

 • Dz. U. L320 - 31 z 20076.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

 • Dz. U. L320 - 29 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L320 - 27 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. znoszące zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L320 - 18 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L320 - 13 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L320 - 12 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Huile d'olive de Nyons (ChNP)

 • Dz. U. L320 - 3 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 20076.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.