Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 29

10.2.

11.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Władze krajowe mogą zażądać od producentów samochodów zarejestrowanych przez nie wyraźnego wykazania w instrukcji obsługi pojazdu:

11.1. 11.2.

położenia kotwiczeń; typów pasów, dla jakich przeznaczone są kotwiczenia (patrz: załącznik 1, pozycja 5).

L 321/22

12.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

OSTATECZNE ZAPRZESTANIE PRODUKCJI

6.12.2007

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji typu kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemu kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, informuje o tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu właściwego komunikatu organ ten, za pomocą formularza komunikatu zgodnego ze wzorem w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, poinformuje o tym pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin.


13. NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROWADZENIE BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH

Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin przekażą Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz organów administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę lub cofnięcie homologacji.

14. 14.1. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Od daty oficjalnego wejścia w życie 06 serii zmian żadna Strona Porozumienia z 1958 r., stosująca niniejszy regulamin, nie odmówi udzielenia homologacji ECE zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym 06 serią zmian. Po dwóch latach od wejścia w życie 06 serii zmian do niniejszego regulaminu Strony Porozumienia z 1958 r., stosujące niniejszy regulamin, będą udzielać homologacji typu ECE, tylko w przypadku spełnienia wymagań niniejszego regulaminu zmienionego 06 serią zmian. Po siedmiu latach od wejścia w życie 06 serii zmian do niniejszego regulaminu Strony Porozumienia z 1958 r., stosujące niniejszy regulamin, mogą odmawiać uznania homologacji, które nie zostały udzielone zgodnie z 06 serią zmian do niniejszego regulaminu. W odniesieniu do pojazdów niepodlegających pkt 7.1.1 powyżej homologacje, udzielone z uwzględnieniem 04 serii zmian do niniejszego regulaminu, zachowają ważność. W odniesieniu do pojazdów niepodlegających dodatkowi 4 do 05 serii zmian do niniejszego regulaminu obowiązujące homologacje zachowają ważność, jeśli udzielono ich zgodnie z 05 serią zmian, łącznie z dodatkiem 3. Od daty oficjalnego wejścia w dodatku 5 do 05 serii zmian żadna Strona Porozumienia z 1958 r., stosująca niniejszy regulamin, nie odmówi udzielenia homologacji ECE zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym dodatkiem 5 do 05 serii zmian. W odniesieniu do pojazdów niepodlegających dodatkowi 5 do 05 serii zmian do niniejszego regulaminu obowiązujące homologacje zachowają ważność, jeśli udzielono ich zgodnie z 05 serią zmian, łącznie z dodatkiem 3. Od dnia 20 lutego 2005 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 Strony Porozumienia z 1958 r., stosujące niniejszy regulamin, będą udzielać homologacji ECE tylko w przypadku spełnienia wymagań niniejszego regulaminu zmienionego dodatkiem 5 do 05 serii zmian. Od dnia 20 lutego 2007 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii M1 Strony Porozumienia z 1958 r., stosujące niniejszy regulamin, mogą odmawiać uznania homologacji, które nie zostały udzielone zgodnie z dodatkiem 5 do 05 serii zmian do niniejszego regulaminu. Od dnia 16 lipca 2006 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii N Strony Porozumienia z 1958 r., stosujące niniejszy regulamin, będą udzielać homologacji, tylko jeśli typ pojazdu spełnienia wymagania niniejszego regulaminu zmienionego dodatkiem 5 do 05 serii zmian. Od dnia 16 lipca 2008 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii N Strony Porozumienia z 1958 r., stosujące niniejszy regulamin, mogą odmawiać uznania homologacji, które nie zostały udzielone zgodnie z dodatkiem 5 do 05 serii zmian do niniejszego regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 55 z 20076.12.2007

    Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.