Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 29

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/23

ZAŁĄCZNIK 1 KOMUNIKAT

L 321/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/25

ZAŁĄCZNIK 2 USTALENIA DOTYCZĄCE ZNAKU HOMOLOGACJI

MODEL A (patrz: pkt 4.4 niniejszego regulaminu)


a = 8 mm min.

Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu uzyskał homologację w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa na terytorium Niderlandów (E4) zgodnie z regulaminem nr 14, pod numerem 062439. Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji wskazują, że w momencie udzielania homologacji regulamin nr 14 zawierał już 06 serię zmian.

MODEL B (patrz: pkt 4.5 niniejszego regulaminu)

a = 8 mm min.

Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu uzyskał homologację na terytorium Niderlandów (E4) zgodnie z regulaminem nr 14 i 24 (*). (W przypadku tego drugiego regulaminu skorygowany współczynnik absorpcji wynosi 1,30 m–1.) Numer homologacji wskazuje, że w datach udzielenia tych homologacji regulamin nr 14 zawierał już 06 serię zmian, a regulamin nr 24 był przedmiotem 03 serii zmian.

(*) Drugi numer został podany wyłącznie jako przykład.

L 321/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

ZAŁĄCZNIK 3 POŁOŻENIE SKUTECZNYCH KOTWICZEŃ PASÓW

Rysunek 1 Obszary położenia skutecznych kotwiczeń pasów (Rysunek przedstawia jeden przykład, w którym górne kotwiczenie jest zamontowane do bocznego panelu nadwozia)

6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 2 Skuteczne kotwiczenia górne zgodnie z pkt 5.4.3.7.3 regulaminu

L 321/27

L 321/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

ZAŁĄCZNIK 4 PROCEDURA OKREŚLANIA PUNKTU H I RZECZYWISTEGO KĄTA TUŁOWIA DLA MIEJSC SIEDZĄCYCH W POJAZDACH SILNIKOWYCH

1.

CEL Procedura opisana w niniejszym załączniku stosowana jest w celu określenia położenia punktu H oraz rzeczywistego kąta tułowia dla jednego lub kilku miejsc siedzących w pojeździe silnikowym oraz w celu sprawdzenia stosunku zmierzonych danych do wymogów konstrukcyjnych podanych przez producenta pojazdu (1).

2.

DEFINICJE Dla celów niniejszego załącznika:

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2.

„dane odniesienia” oznaczają jedną lub kilka następujących właściwości miejsca siedzącego: punkt H i punkt R oraz ich wzajemny stosunek; rzeczywisty kąt tułowia i konstrukcyjny kąt tułowia oraz ich wzajemny stosunek; „trójwymiarowa maszyna punktu H” (maszyna 3-D H) oznacza urządzenie wykorzystywane w celu określenia punktów H oraz rzeczywistych kątów tułowia. Urządzenie to opisane jest w dodatku 1 do niniejszego załącznika; „punkt H” oznacza obrotowy środek tułowia i uda maszyny 3-D H, która została zainstalowana na siedzeniu pojazdu zgodnie z pkt 4 poniżej. Punkt H znajduje się w środku linii środkowej urządzenia, która leży między pomiarowymi gałkami punktu H po obu stronach maszyny 3-D H. Teoretycznie punkt H odpowiada punktowi R (tolerancje określone w pkt 3.2.2 poniżej). Określony zgodnie z procedurą opisaną w pkt 4, punkt H uważany jest za stały w stosunku do konstrukcji poduszki siedzenia i przesuwa się z nią, jeżeli siedzenie jest regulowane; „punkt R” lub „punkt odniesienia miejsca siedzącego” oznacza punkt konstrukcyjny określony przez producenta pojazdu dla każdego miejsca siedzącego i ustanowiony w odniesieniu do trójwymiarowego układu odniesienia; „linia tułowia” oznacza linię środkową sondy maszyny 3-D H, przy czym sonda ma całkowicie tylne położenie; „rzeczywisty kąt tułowia” oznacza kąt zmierzony między pionową linią przechodzącą przez punkt H i linią tułowia z wykorzystaniem kwadrantu kąta pleców na maszynie 3-D H.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 55 z 20076.12.2007

    Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.