Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1

Strona 1 z 29
6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/Rev. X, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.


Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

Uzupełnienie 13: Regulamin nr 14

Wersja 4

Obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 2 do serii poprawek 06 — data wejścia w życie: 18 stycznia 2006 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

Zakres Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Specyfikacje Badania Kontrole w czasie testów statycznych dotyczących kotwiczeń pasów bezpieczeństwa i po tych testach Modyfikacje i rozszerzenie homologacji typu pojazdu Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Instrukcje obsługi Ostateczne zaprzestanie produkcji Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz organów administracyjnych 14. Postanowienia przejściowe

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

L 321/2

PL ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

Załącznik 1 —

Komunikat dotyczący homologacji (przedłużenia, odmowy, wycofania lub ostatecznego zaprzestania produkcji) typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX, jeśli taki jest, zgodnie z regulaminem nr 14 Ustalenia dotyczące znaku homologacji Położenie skutecznych kotwiczeń pasów Procedura określania punktu H i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych Dodatek 1 — Opis trójwymiarowej maszyny punktu H Dodatek 2 — Trójwymiarowy układ odniesienia Dodatek 3 — Dane odniesienia dotyczące miejsc siedzących

Załącznik 2 — Załącznik 3 — Załącznik 4 —

Załącznik 5 — Załącznik 6 — Załącznik 7 — Załącznik 8 — Załącznik 9 —

Urządzenie trakcyjne Minimalna liczba punktów kotwiczenia i położenie dolnych punktów kotwiczenia Dodatek 1— Położenie dolnych kotwiczeń — wymagania dotyczące kąta Testy dynamiczne jako alternatywa dla testów statycznych wytrzymałości kotwiczeń pasów bezpieczeństwa Specyfikacje manekinów Systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa przeznaczonych dla dorosłych pasażerów przy siedzeniach zwróconych przodem do kierunku jazdy lub tyłem do kierunku jazdy w pojazdach kategorii M i N (1). Dotyczy on również systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX przeznaczonego dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych w pojazdach kategorii M1. Z postanowieniami niniejszego regulaminu muszą być zgodne również pojazdy N1 wyposażone w kotwiczenia ISOFIX.

2. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu:

2.1.

„homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu wyposażonego w kotwiczenia dla podanych rodzajów pasów bezpieczeństwa; „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów o napędzie silnikowym, które nie różnią się pod takimi istotnymi względami, jak wymiary, linie i materiały komponentów konstrukcji pojazdu lub konstrukcji siedzeń, do której zamocowane są kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX, jeśli są mocowane, i jeśli wytrzymałość kotwiczeń jest sprawdzana w czasie testów dynamicznych, charakterystyki wszystkich komponentów urządzenia przytrzymującego, takie jak funkcja ogranicznika obciążenia, wpływające na siły działające na kotwiczenia pasów bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 55 z 20076.12.2007

    Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.