Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 55

Tytuł:

Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej

Data ogłoszenia:2007-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 55

Strona 1 z 23
6.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/55

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej


Uzupełnienie 65: Regulamin nr 66

Zmiana 1

obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu — data wejścia w życie: 3 września 1997 r. Serię poprawek 01– data wejścia w życie: 9 listopada 2005 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

Zakres 2. Terminy i definicje 3. Wniosek o homologację 4. Homologacja 5. Ogólne specyfikacje i wymogi techniczne 6. Modyfikacje i rozszerzenie homologacji typu pojazdu 7. Zgodność produkcji 8. Sankcje za niezgodność produkcji 9. Ostateczne zaprzestanie produkcji 10. Postanowienia przejściowe 11. Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz organów administracyjnych

1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 — Załącznik 2 — Załącznik 3 — Załącznik 4 — Załącznik 5 — Załącznik 6 — Załącznik 7 —

Załącznik 8 —

Załącznik 9 —

Komunikat dotyczący typu pojazdu w zakresie wytrzymałości jego konstrukcji nośnej, zgodnie z regulaminem nr 66. Położenie znaku homologacji Określenie położenia środka ciężkości pojazdu Zasady sporządzania opisu konstrukcyjnego konstrukcji nośnej Badanie metodą przewracania jako podstawowa metoda homologacji Badanie metodą przewracania z wykorzystaniem segmentów nadwozia jako równoważna metoda homologacji Quasi-statyczne badanie obciążeniowe segmentów nadwozia jako równoważna metoda homologacji Dodatek 1 — Określenie przesunięcia pionowego środka ciężkości w czasie przewrócenia Quasi-statyczne obliczenia oparte na badaniach komponentów jako równoważna metoda homologacji Dodatek 1 — Charakterystyki przegięć plastycznych Symulacja komputerowa badania metodą przewracania kompletnego pojazdu jako równoważna metoda homologacji

L 321/56

1.

PL ZAKRES

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2007

Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich jednopokładowych sztywnych lub przegubowych pojazdów zaprojektowanych i zbudowanych do przewozu powyżej 22 pasażerów siedzących lub stojących, poza kierowcą i obsługą.

2.

TERMINY I DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu zastosowano następujące terminy i definicje:

2.1.

Jednostki miary Stosuje się następujące jednostki miary: Wymiary i odległości liniowe Masa lub obciążenie Siła (i ciężar) Moment Energia Stała grawitacyjna metry (m) lub milimetry (mm) kilogramy (kg) niutony (N) niutonometry (Nm) dżule (J) 9,81 (m/s2)

2.2.

„Pojazd” oznacza autobus lub autokar zaprojektowany i wyposażony do przewozu pasażerów. Pojazd jest indywidualnym przedstawicielem typu pojazdu. „Typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów wyprodukowanych z tą samą specyfikacją techniczną, głównymi wymiarami i rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Typ pojazdu będzie definiowany przez producenta pojazdu. „Rodzina typów pojazdów” oznacza te typy pojazdów, proponowane w przyszłości i istniejące, które uzyskały homologację w najgorszym przypadku, w kontekście niniejszego regulaminu. „Najgorszy przypadek” oznacza typ pojazdu w grupie typów pojazdów, w przypadku którego spełnienie wymogów niniejszego regulaminu dotyczących wytrzymałości konstrukcji nośnej jest najmniej prawdopodobne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 321 POZ 55 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 1 z 20076.12.2007

    Regulamin nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczenia ISOFIX i kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.