Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 40 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/73/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, atrazyny, deltametryny, imazalilu, indoksakarbu, pendimetaliny, pimetrozyny, piraklostrobiny, tiakloprydu oraz trifloksystrobiny (1)

Data ogłoszenia:2007-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 40 - Strona 5

Strona 5 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/49

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom w (mg/kg)

Indoksakarb jako suma izomerów S i R

Deltametryna (cis-deltametryna) (a)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się NDP

(v) WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA (a) Sałata i podobne Rzeżucha Roszpunka warzywna Sałata Endywia (cykoria endywia) Rokietta siewna (rukola) Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy Pozostałe (b) Szpinak i podobne Szpinak Boćwina Pozostałe (c) Rukiew wodna (d) Cykoria (e) Zioła Trybula Szczypiorek Pietruszka – nać Liście selera Pozostałe 0,01 (*) (p) 5 (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,5 5 (p) 5 (p) 5 (p) 0,5


0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*) (p)

2

2 (p)

1 (p) 2 (p) 2 (p)

10 (p)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) 2

2 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 2 (p) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 2 (p) 3 (p)

Trifloksystrobina

„Acetamipryd

Piraklostrobina

Pendimetalina

Pimetrozyna

Tiaklopryd

Imazalil

L 329/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.12.2007

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom w (mg/kg)

Indoksakarb jako suma izomerów S i R

Deltametryna (cis-deltametryna) (a)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się NDP

(vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże) Fasola (w strąkach) Fasola (bez strąków) Groch (w strąkach) Groch (bez strąków) Pozostałe (vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże) Szparagi Karczochy Seler Koper włoski Karczochy kuliste Por Rabarbar Pozostałe (viii) GRZYBY (a) Grzyby uprawne (b) Grzyby dziko rosnące 3. Jadalne nasiona roślin strączkowych Fasola Soczewica

0,01 (*) (p)

0,2

0,05 (*)

0,02 (*) (p)

0,2

1

0,02 (*) (p)

1 (p)

0,5 (p)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p)

0,1

0,1 0,2

0,1 (p) 0,5 (p) 0,2 (p)

0,05 (*) 0,01 (*) (p) 0,05 0,05 (*)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*)

0,02 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

0,01 (*) (p)

1

0,05 (*)

0,02 (*) (p)

0,2

0,02 (*)

0,3 (p)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

Trifloksystrobina

„Acetamipryd

Piraklostrobina

Pendimetalina

Pimetrozyna

Tiaklopryd

Imazalil

14.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/51

Pozostałości pestycydów i najwyższy dopuszczalny poziom w (mg/kg)

Indoksakarb jako suma izomerów S i R

Deltametryna (cis-deltametryna) (a)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się NDP

Groch Łubin Pozostałe 4. Nasiona oleiste Siemię lnu Orzeszki ziemne Mak Ziarna sezamu Ziarna słonecznika Nasiona rzepaku Ziarna soi Nasiona gorczycy Nasiona bawełny Konopie Nasiona dyni Pozostałe 5. Ziemniaki Młode ziemniaki Ziemniaki konsumpcyjne 6. Herbata (liście i szypułki, suszone, fermentowane lub inaczej prygotowane, Camellia sinensis) 7. Chmiel (suszony), w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek 0,1 (*) (p) 5 0,1 (*) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) 3 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (p) 0,1 0,05 0,1 0,5 (p) 0,2 (p) 0,3 (p) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p)

0,1 (*) (p)

5

0,1 (*)

0,05 (*) (p)

0,1 (*)

15

10 (p)

0,05 (*) (p)

30 (p)

(*) Wskazuje granicę oznaczalności. (a) Tymczasowe NDP ważne do dnia 1 listopada 2008 r. w oczekiwaniu na przegląd załącznika III do dyrektywy 91/414/EWG i powtórną rejestrację preparatów zawierających deltametrynę na poziomie państw członkowskich. (p) Oznacza, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości został ustanowiony tymczasowo zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG.”.

Trifloksystrobina

„Acetamipryd

Piraklostrobina

Pendimetalina

Pimetrozyna

Tiaklopryd

Imazalil

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 40 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 63 z 200714.12.2007

  Decyzja komitetu politycznego I bezpieczeństwa EUPM/3/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L329 - 59 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6256) (1)

 • Dz. U. L329 - 56 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6251) (1)

 • Dz. U. L329 - 52 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.142 – Toyota) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4273)

 • Dz. U. L329 - 37 z 200714.12.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalis Lam. (1)

 • Dz. U. L329 - 33 z 200714.12.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/71/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (1)

 • Dz. U. L329 - 31 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L329 - 29 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L329 - 27 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 24 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 22 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L329 - 17 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1059/2007 i (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L329 - 15 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. otwierające, począwszy od roku 2008, kontyngent taryfowy na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L329 - 14 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L329 - 13 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. wprowadzające środek przejściowy dotyczący przetwarzania produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina, przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, w Bułgarii w roku winiarskim 2007/2008

 • Dz. U. L329 - 12 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L329 - 9 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L329 - 7 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L329 - 5 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady nr 79/65/EWG w odniesieniu do wykazu okręgów

 • Dz. U. L329 - 3 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L329 - 1 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.