Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 33

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 33

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/33

POROZUMIENIE w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

A. List rządu Mozambiku

Szanowny Panie, W nawiązaniu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Mozambiku z drugiej strony, parafowanej w dniu 21 grudnia 2006 r. oraz do Protokołu, załącznika i dodatków do niego, określającej, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Mozambiku jest gotów stosować tymczasowo wyżej wymienioną umowę począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. do czasu jej wejścia w życie zgodnie z jej art. 17, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustanowionej w art. 2 Protokołu musi nastąpić nie później niż w dniu 31 października 2007 r. Byłbym zobowiązany, gdyby potwierdził Pan zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku, W imieniu rządu Mozambiku


L 331/34 B.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

List Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści: „W nawiązaniu do Umowy w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Mozambiku z drugiej strony, parafowanej w dniu 21 grudnia 2006 r. oraz do Protokołu, załącznika i dodatków do niego, określającej, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową, mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Mozambiku jest gotów stosować tymczasowo wyżej wymienioną umowę począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. do czasu jej wejścia w życie zgodnie z jej art. 17, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustanowionej w art. 2 Protokołu musi nastąpić nie później niż w dniu 31 października 2007 r. Byłbym zobowiązany, gdyby potwierdził Pan zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie”. Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku, W imieniu Wspólnoty Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 7 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.