Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 5

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 5

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/5

POROZUMIENIE w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

A. List rządu Republiki Madagaskaru

Szanowny Panie! Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Republikę Madagaskaru i Wspólnotę Europejską znaleźli konsensus w sprawie zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową wraz z załącznikami. Wynik tych negocjacji, które odbyły się w dniach 15 i 16 marca 2007 r. w Antananarivo, pozwolił na dostosowanie wielkości dopuszczalnych połowów przewidzianych w protokole podpisanym w dniu 21 czerwca 2006 r. Ponieważ zmieniony protokół został podpisany przez Strony w dniu 16 marca 2007 r., proponuję jednoczesne przeprowadzenie procedur przyjęcia i ratyfikacji treści umowy, protokołu, załącznika do niego oraz dodatków, zgodnie z niezbędnymi do ich wejścia w życie procedurami obowiązującymi w Republice Madagaskaru i we Wspólnocie Europejskiej. Aby nie utrudniać działań połowowych prowadzonych przez statki wspólnotowe na wodach Madagaskaru oraz odnosząc się do umowy i protokołu parafowanych dnia 21 czerwca 2006 r. oraz do zmian w protokole z dnia 16 marca 2007 r., ustanawiających wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Republiki Madagaskaru jest gotów zastosować tymczasowo tę umowę i ten zmieniony protokół, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 17 umowy, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2007 r. Będę zobowiązany, jeśli potwierdzi Pan zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku W imieniu rządu Republiki Madagaskaru


L 331/6 B.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

List Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie! Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z datą dzisiejszą o następującej treści: „Szanowny Panie! Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Republikę Madagaskaru i Wspólnotę Europejską znaleźli konsensus w sprawie zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową wraz z załącznikami. Wynik tych negocjacji, które odbyły się w dniach 15 i 16 marca 2007 r. w Antananarivo, pozwolił na dostosowanie wielkości dopuszczalnych połowów przewidzianych w protokole podpisanym w dniu 21 czerwca 2006 r. Ponieważ zmieniony protokół został podpisany przez Strony w dniu 16 marca 2007 r., proponuję jednoczesne przeprowadzenie procedur przyjęcia i ratyfikacji treści umowy, protokołu, załącznika do niego oraz dodatków, zgodnie z niezbędnymi do ich wejścia w życie procedurami obowiązującymi w Republice Madagaskaru i we Wspólnocie Europejskiej. Aby nie utrudniać działań połowowych prowadzonych przez statki wspólnotowe na wodach Madagaskaru oraz odnosząc się do umowy i protokołu parafowanych dnia 21 czerwca 2006 r. oraz do zmian w protokole z dnia 16 marca 2007 r., ustanawiających wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Republiki Madagaskaru jest gotów zastosować tymczasowo tę umowę i ten zmieniony protokół, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 17 umowy, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku ustala się, że wniesienie pierwszej raty rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2007 r. Będę zobowiązany, jeśli potwierdzi Pan zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie.”. Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku W imieniu Wspólnoty Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 7 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.