Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 16

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 16

Strona 16 z 18

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/21

10.3. Przeładunek uznaje się za wyjście z obszaru połowowego Madagaskaru. W związku z tym kapitanowie statków muszą przedstawić właściwym organom Madagaskaru deklaracje połowowe i poinformować, czy zamierzają kontynuować połowy, czy też opuścić obszar połowowy Madagaskaru. 10.4. Przeładunek połowów nieuwzględnionych w punktach wymienionych powyżej jest zakazany w obszarze połowowym Madagaskaru. Każda osoba naruszająca niniejsze postanowienie naraża się na kary przewidziane przez prawo obowiązujące na Madagaskarze. 11. Kapitanowie statków Wspólnoty, uczestniczący w czynnościach wyładunku lub przeładunku w porcie Madagaskaru, umożliwiają i ułatwiają kontrolowanie tych czynności przez inspektorów Madagaskaru. Po zakończeniu każdej inspekcji lub kontroli w porcie kapitanowi statku wydawane jest zaświadczenie.


L 331/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

Dodatki 1. 2. 3. Formularz wniosku o licencję połowową Dziennik połowowy ICCAT Przepisy mające zastosowanie do systemu monitorowania statków drogą satelitarną (VMS) i współrzędne obszaru połowowego Madagaskaru

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/23

DODATEK 1 MINISTERSTWO ODPOWIEDZIALNE ZA RYBOŁÓWSTWO NA MADAGASKARZE Nowy wniosek o licencję lub odnowienie licencji (1) dla zagranicznych statków do połowów na skalę przemysłową:

L 331/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

Dziennik połowowy dla połowów tuńczyka

DODATEK 2

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/25

DODATEK 3 Współrzędne (długość i szerokość geograficzna) strefy połowowej Madagaskaru (patrz też: mapa w dodatku 4)

Coordonnées en deg. déc. Réf X Y X Coordonnées en deg. mn Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

49,40 51 53,3 52,2 52,8 52 51,8 50,4 48,3 45,4 41,9 40,6 41,8 41,6 41,4 43,2 43,4 42,55 43,15 45 46,8 48,4

– 10,3 – 11,8 – 12,7 – 16,3 – 18,8 – 20,4 – 21,9 – 26,2 – 28,2 – 28,7 – 27,8 – 26 – 24,3 – 20,8 – 19,3 – 17,8 – 16,9 – 15,6 – 14,35 – 14,5 – 13,4 – 11,2

49°24′E 51°0′E 53°18′E 52°12′E 52°48′E 52°0′E 51°48′E 50°24′E 48°18′E 45°24′E 41°54′E 40°36′E 41°48′E 41°36′E 41°24′E 43°12′E 43°24′E 42°33′E 43°9′E 45°0′E 46°48′E 48°24′E

10°18′S 11°48′S 12°42′S 16°18′S 18°48′S 20°24′S 21°54′S 26°12′S 28°12′S 28°42′S 27°48′S 26°0′S 24°18′S 20°48′S 19°18′S 17°48′S 16°54′S 15°36′S 14°21′S 14°30′S 13°24′S 11°12′S

L 331/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

DODATEK 4 Obszar połowowy Madagaskaru

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/27

PROTOKÓŁ (VMS) ustalający postanowienia dotyczące monitorowania satelitarnego wspólnotowych statków rybackich prowadzących połowy w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Madagaskaru 1. Postanowienia niniejszego protokołu uzupełniają Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., i stosują się zgodnie z pkt 5 „Rozdziału VIII — Kontrola” załącznika do niego. Wszystkie statki rybackie o długości całkowitej powyżej 15 m, dokonujące połowów na mocy Umowy w sprawie połowów WE/Madagaskar, będą monitorowane drogą satelitarną w czasie, kiedy będą się znajdowały w WSE Madagaskaru. Do celów monitorowania satelitarnego organy Madagaskaru przekażą Stronie wspólnotowej dane (długości i szerokości geograficzne) WSE Madagaskaru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.