Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 125

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 125

Strona 1 z 9
19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/125

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA zwana dalej „Wspólnotą” oraz BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII, zwane dalej Stronami, MAJĄC NA UWADZE decyzję Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. przyznającą Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii status państwa kandydującego, MAJĄC NA UWADZE układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (USS) pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, podpisany w kwietniu 2001 r., który wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2004 r., regulujący obecne stosunki z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, POTWIERDZAJĄC zamiar prowadzenia bliskiej współpracy w ramach obowiązującego USS na rzecz liberalizacji systemu wizowego pomiędzy Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Unią Europejską zgodnie z konkluzjami ze szczytu UEBałkany Zachodnie, który odbył się w Salonikach dnia 21 czerwca 2003 r., UZNAJĄC postępy poczynione przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, a w szczególności w zakresie migracji, polityki wizowej, zarządzania granicami i bezpieczeństwa dokumentów; PRAGNĄC, jako pierwszy krok na drodze do wprowadzenia systemu bezwizowego, ułatwić bezpośrednie kontakty międzyludzkie, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju więzi gospodarczych, humanitarnych, kulturowych, naukowych i innych, poprzez wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz dla obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, BIORĄC POD UWAGĘ, iż wszyscy obywatele UE są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku podróży do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii trwającej nie dłużej niż 90 dni bądź tranzytu przez terytorium Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, UZNAJĄC, że w przypadku ponownego wprowadzenia przez Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii obowiązku wizowego dla obywateli UE ułatwienia przewidziane w niniejszej Umowie dla obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii automatycznie zaczną na zasadzie wzajemności obowiązywać obywateli UE, UZNAJĄC, że ułatwienia wizowe nie powinny prowadzić do nielegalnej migracji oraz przykładając szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa i readmisji, BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączone do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i potwierdzając, że postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Cel i zakres Umowy

obywateli UE ułatwienia przewidziane w niniejszej Umowie dla obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii będą na zasadzie wzajemności automatycznie obowiązywać obywateli UE.

1. Celem niniejszej Umowy jest wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii planującym pobyt na terytorium UE nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne 1. Ułatwienia wizowe, których dotyczy niniejsza Umowa, mają zastosowanie do obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Wspólnoty lub państw członkowskich, postanowień niniejszej Umowy lub innych umów międzynarodowych.

2. W przypadku ponownego wprowadzenia przez Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii obowiązku wizowego dla

L 334/126

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

19.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 125 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L334 - 169 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 168 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 149 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 148 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 137 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii, o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 136 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 121 z 200719.12.2007

  Wymiana listów

 • Dz. U. L334 - 120 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 109 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 108 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 97 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 96 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 85 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 84 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 66 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 65 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 46 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 45 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Serbii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 26 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 25 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 7 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 3 z 200719.12.2007

  Wymiana listów

 • Dz. U. L334 - 1 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o readmisji osób przebywających nielegalnie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.