Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 3

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

Data ogłoszenia:2007-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 3

27.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/3

POROZUMIENIE w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. A. List rządu Republiki Gwinei Bissau

Szanowny Panie! Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Republikę Gwinei Bissau i Wspólnotę Europejską znaleźli konsensus w sprawie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei Bissau a Wspólnotą Europejską oraz Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, wraz z załącznikiem. Wynik tych negocjacji, będący pozytywnym efektem wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybackiej na wodach Gwinei Bissau. W tym kontekście proponuję jednoczesne uruchomienie procedur przyjęcia i ratyfikacji umowy, protokołu i załącznika oraz dodatków do niego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Republice Gwinei Bissau i we Wspólnocie Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie. Aby nie utrudniać działalności połowowej prowadzonej przez statki wspólnotowe na wodach Gwinei Bissau i w odniesieniu do umowy i protokołu parafowanych dnia 23 maja 2007 r. i ustanawiających wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Republiki Gwinei Bissau jest gotów zastosować tymczasowo tę umowę i protokół, począwszy od dnia 16 czerwca 2007 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 19 umowy, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku zakładamy, że pierwsza rata rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu zostanie wpłacona do dnia 30 kwietnia 2008 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku


W imieniu rządu Republiki Gwinei Bissau.

L 342/4 B.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2007

List Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie! Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści: „Szanowny Panie! Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Republikę Gwinei Bissau i Wspólnotę Europejską znaleźli konsensus w sprawie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei Bissau a Wspólnotą Europejską oraz Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, wraz z załącznikiem. Wynik tych negocjacji, będący pozytywnym efektem wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybackiej na wodach Gwinei Bissau. W tym kontekście proponuję jednoczesne uruchomienie procedur przyjęcia i ratyfikacji umowy, protokołu i załączniku oraz dodatków do niego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Republice Gwinei Bissau i we Wspólnocie Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie. Aby nie utrudniać działalności połowowej prowadzonej przez statki wspólnotowe na wodach Gwinei Bissau i w odniesieniu do umowy i protokołu parafowanych dnia 23 maja 2007 r. i ustanawiających wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Republiki Gwinei Bissau jest gotów zastosować tymczasowo tę umowę i protokół począwszy od dnia 16 czerwca 2007 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 19 umowy, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W tym przypadku zakładamy, że pierwsza rata rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu zostanie wpłacona do dnia 30 kwietnia 2008 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku W imieniu rządu Republiki Gwinei Bissau.”. Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie. Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Unii Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L342 - 5 z 200727.12.2007

    Porozumienie Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

  • Dz. U. L342 - 1 z 200727.12.2007

    Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów omiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.