Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1526/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2007-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

2915 24 00 ex 2918 19 85 ex 2918 22 00 ex 2918 30 00 ex 2921 51 19 2926 10 00 40 10 10 10

Bezwodnik octowy Kwas (R)-2-chloromigdałowy Kwas o-acetylosalicylowy Dibezwodnik benzofenono-3,3’:4,4’-tetrakarboksylowy o-Fenylenodiamina Akrylonitryl

1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.– 30.06.2008 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.


20 000 ton 100 ton 120 ton 600 ton 1 800 ton 35 000 ton

0% 0% 0% 0% 0% 0%

(*) 09.2030 09.2002 09.2917 (*) 09.2603 (*) 09.2810 09.2955 (*) 09.2812 09.2615 09.2619 09.2945 (*) 09.2908 09.2889 09.2935

ex 2926 90 95 ex 2928 00 90 ex 2930 90 13 ex 2930 90 85 2932 11 00 ex 2932 19 00 ex 2932 29 85 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90 ex 2940 00 00 ex 3804 00 90 3805 10 90 3806 10 10

74 30 90 79

Chlorotalonil Fenylohydrazyna Cystyna Tetrasiarczek bis (3-trietoksysilylopropylu) Tetrahydrofuran

1 500 ton 1 000 ton 600 ton 6 500 ton 20 000 ton 300 ton 3 000 ton 110 ton 80 ton 400 ton 56 000 ton 20 000 ton 200 000 ton

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

60 77 70 71 20 10

Flurtamon (ISO) Heksan-6-olid Kwas rybonukleinowy 2-Tienyloacetonitryl D-Ksyloza Lignosulfonian sodu Terpentyna siarczanowa Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych żywic oleistych

(*) 09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach alifatycznych uzyskany w trakcie ekstrakcji żywicy z drewna, o następującej charakterystyce: — — o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczającej 30 % masy, o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110 oraz — o temperaturze topnienia 100 °C lub większej

1.1.–31.12.

800 ton

0%

(*) 09.2829

ex 3824 90 97

19

1.1.–31.12.

1 600 ton

0%

(*) 09.2914

ex 3824 90 97

26

Wodny roztwór zawierający nie mniej niż 40 % masy suchego wyciągu betainowego oraz pomiędzy 5 % a 30 % masy soli organicznych lub nieorganicznych Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca: — — — 60 % masy lub więcej dodecylodimetyloaminy, 20 % masy lub więcej dimetylo(tetradecylo)aminy, 0,5 % masy lub więcej heksadecylodimetyloaminy

1.1.–31.12.

5 000 ton

0%

(*) 09.2986

ex 3824 90 97

76

1.1.–31.12.

14 315 ton

0%

do produkcji aminotlenków (1)

31.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Okres obowiązywania kontyngentu

L 349/5

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Wielkość kontyngentu

Stawka celna

(*) 09.2907

ex 3824 90 97

86

Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca: — — 75 % masy lub więcej steroli, nie więcej niż 25 % masy stanoli

1.1.–31.12.

2 500 ton

0%

do stosowania w produkcji estrów stanoli lub estrów steroli (1) (*) 09.2140 ex 3824 90 97 98 Mieszanina amin trzeciorzędowych zawierająca: — — — 2,0–4,0 % masy N,N-dimetylo-1-oktanoaminy, minimum 94 % dekanoaminy, maksymalnie 2% dodekanoaminy masy masy N,N-dimetylo-1N,N-dimetylo-11.1.–31.12. 4 500 ton 0%

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolimer propylenowo-butylenowy, zawierający nie mniej niż 60 % masy, ale nie więcej niż 68 % masy propylenu oraz nie mniej niż 32 % masy, ale nie więcej niż 40 % masy butylenu, o lepkości stopu nieprzekraczającej 3 000 mPa w temperaturze 190 °C określonej metodą ASTM D 3236, do stosowania jako klej do produkcji wyrobów objętych podpozycją 4818 40 (1) Poli(fluorek winylidenu), w postaci proszku, do przygotowywania farb lub lakierów do pokrywania metali (1) Poli(alkohol winylowy) częściowo acetalizowany solą sodową 5–(4-azydo-2-sulfobenzylideno)-3-(formylopropylo)-rodaniny Polidimetylosiloksan o stopniu polimeryzacji 2 800 (± 100) jednostek monomeru Płatki octanu celulozy do stosowania w produkcji kabla z włókien octanu celulozy (1) Cegły ogniotrwałe o: — — — — długości krawędzi powyżej 300 mm, oraz zawartości TiO2 nieprzekraczającej 1 % masy, oraz zawartości Al2O3 nieprzekraczającej 0,4 % masy, oraz zmianie objętości poniżej 9 % przy 1 700 °C

1.1.–31.12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 349 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L349 - 7 z 200731.12.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1527/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.