Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 29

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 29

8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/29

DECYZJA NR 1/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2 (2007/85/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (4)

Rynek zmienił się znacząco w ciągu ostatnich dwóch lat, przewiduje się przegląd reprezentatywności cen w maju 2007 r.,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., oraz Protokół nr 2 do wymienionej Umowy, w szczególności jego art. 7,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Tabela III i tabela pod tabelą IV pkt b) Protokołu nr 2 zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i II do niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje: W celu wprowadzenia w życie Protokołu nr 2 do Umowy, Wspólny Komitet ustalił wewnętrzne ceny referencyjne dla umawiających się Stron. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.

(1)

(2)

Na rynkach wewnętrznych umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacyjne. Należy odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV pkt b) do Protokołu nr 2.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2007 r.

(3)

W imieniu Wspólnego Komitetu

Matthias BRINKMANN

Przewodniczący

L 35/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne w WE i w Szwajcarii

(CHF/100 kg netto) Surowce rolne Szwajcarska cena referencyjna Wspólnotowa cena referencyjna Różnica ceny referencyjnej Szwajcaria/WE

Pszenica zwykła Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwykłej Mleko w proszku pełne Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja (1) Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny (2)

51,36 34,12 45,04 27,61 30,46 95,50 653,33 457,33 905,00 0,00 255,00 42,00 390,00

23,54 28,22 23,16 20,78 24,85 48,26 354,29 304,39 406,98 0,00 205,50 21,00 160,00

27,80 5,90 21,90 6,85 5,60 47,25 299,05 152,95 498,00 0,00 49,50 21,00 230,00

(1) Uzyskano na podstawie cen ciekłych jaj ptasich, niebędących w skorupkach, pomnożonych przez współczynnik 0,85. (2) Ceny tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100 %.”

8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/31

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

(CHF/100 kg netto) Surowce rolne Kwota podstawowa stosowana od wejścia w życie Kwota podstawowa stosowana 3 lata od wejścia w życie

Pszenica zwykła Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwykłej Mleko w proszku pełne Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny

25,00 5,00 20,00 6,00 5,00 43,00 269,00 138,00 473,00 0,00 36,00 19,00 207,00

24,00 5,00 19,00 5,00 5,00 40,00 254,00 130,00 448,00 0,00 36,00 18,00 196,00”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 35 z 20078.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/87/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L35 - 32 z 20078.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dz. U. L35 - 18 z 20078.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081)

 • Dz. U. L35 - 11 z 20078.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/5/WE z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L35 - 7 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L35 - 5 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

 • Dz. U. L35 - 3 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L35 - 1 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.