Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 32

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Data ogłoszenia:2007-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 32

L 35/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:


Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, Niniejszym przedłuża się wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB do dnia 9 lutego 2008 r. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko obowiązuje od dnia 10 lutego 2007 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(1)

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM).

(2)

Wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB zostało ostatnio zmienione i rozszerzone do dnia 9 lutego 2007 r. na mocy wspólnego stanowiska 2006/50/WPZiB (2) z dnia 30 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2007 r.

(3)

W następstwie przeglądu wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB uznaje się za stosowne przedłużenie jego stosowania na kolejny okres 12 miesięcy, jak również dokonanie aktualizacji listy osób zawartej w załączniku do tego wspólnego stanowiska,

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 39 z 11.2.2004, str. 19. (2) Dz.U. L 26 z 31.1.2006, str. 24.

8.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/33

ZAŁĄCZNIK Lista osób, o których mowa w art. 1 „Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: ADILI, Gafur Valdet Vardari 5.1.1959 Harandjell (Kičevo), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ALIJA, Shukr 6.11.1974 Shterpce/Strpce, Serbia (Kosowo) lub Ferizaj/Uroševac, Serbia (Kosowo) BEQIRI, Idajet 20.2.1951 Mallakaster, Fier, Albania BUTKA, Spiro Vigan Gradica 29.5.1949 Serbia (Kosowo) HYSENI, Xhemail Xhimi Shea 15.8.1958 Lojane (Lipkovo), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii JAKUPI, Avdil Cakalla 20.4.1974 Tanuševci, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii JAKUPI, Lirim »Commander Nazi« 1.8.1979 Bujanovac, Serbia KRASNIQI, Agim 15.9.1979 Kondovo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii LIMANI, Fatmir 14.1.1973 Kičevo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii MISIMI, Naser 8.1.1959 Mala Rečica (Tetovo), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii REXHEPI, Daut Leka 6.1.1966 Poroj, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii RUSHITI, Sait 7.7.1966 Tetovo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia:

L 35/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2007

Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia: Nazwisko: Pseudonim: Data urodzenia: Miejsce urodzenia/pochodzenia:

SHITI, Ramadan 9.5.1983 Dimce/Dimce (Kačanik), Serbia (Kosowo) STOJKOV, Goran 25.2.1970 Strumica, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii SUMA, Emrush 27.5.1974 Dimce/Dimce (Kačanik), Serbia (Kosowo) UKSHINI, Sami »Commander Sokoli [Falcon]« 5.3.1963 Gjakove/Djakovica, Serbia (Kosowo)”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 35 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 35 z 20078.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/87/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L35 - 29 z 20078.2.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L35 - 18 z 20078.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7081)

 • Dz. U. L35 - 11 z 20078.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/5/WE z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L35 - 7 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L35 - 5 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

 • Dz. U. L35 - 3 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L35 - 1 z 20078.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.