Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 4 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej (  Dz.U. L 246 z 20.7.2004)

Data ogłoszenia:2007-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 4 POZ 11

9.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/11

2) We wszystkich pozostałych częściach aneksu: zamiast: „benzoesanu denaturującego”, powinno być: „benzoesanu denatonium”.

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 246 z dnia 20 lipca 2004 r.) Na str. 30 w motywie 1: zamiast: powinno być: „Rozporządzenie … powołało do życia agencję wspólnotową, zwaną Europejskim Organem Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS (SA).”, „Rozporządzenie … powołało do życia agencję wspólnotową, zwaną Organem Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS (SA).”.


Na str. 30 w art. 2 ust. 1: zamiast: powinno być: „… podejmuje decyzje co do koniecznych instrukcji dla Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (SA) i dla posiadacza koncesji związanej z systemem.”, „… podejmuje decyzje co do koniecznych instrukcji dla Organu Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (SA) i dla posiadacza koncesji związanej z systemem.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 4 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 10 z 20079.1.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L4 - 8 z 20079.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 9/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L4 - 7 z 20079.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie odrzucenia wniosków o pozwolenie na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L4 - 3 z 20079.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 7/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L4 - 1 z 20079.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.